Dariusz Gołębiewski prezesem zarządu PZU LAB

0
1436

Z dniem 1 sierpnia funkcję prezesa zarządu PZU LAB SA objął dr inż. Dariusz Gołębiewski, dotychczasowy wiceprezes zarządu. Z kolei nowym wiceprezesem spółki został Marcin Ogniewski pełniący też funkcję dyrektora Biura Rozwoju Biznesu Korporacyjnego PZU SA.

W zarządzie PZU LAB pozostał natomiast wiceprezes Wojciech Okrzeja, który równolegle piastuje funkcję dyrektora Biura Rozwoju i Wdrożeń PZU SA oraz PZU Życie.

Dariusz Gołębiewski jest związany z Grupą PZU od 2004 roku. W latach 2009–2015 był odpowiedzialny za inżynierię ryzyka w PZU SA. Od 2015 r. jest liderem projektu centrum badawczo-rozwojowego PZU LAB.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych ze specjalizacją w modelowaniu ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów ubezpieczeń. Absolwent programu Master of Business Administration w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Marcin Ogniewski

Uczestnik programu Risk Analysis in Petrochemical Industry na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Twórca autorskiej metodyki analizy ryzyka dla celów ubezpieczeń – Insurance Risk Analysis Methodology (IRAM). Wykładowca akademicki w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Autor szeregu publikacji i prac naukowych z dziedziny ubezpieczenia obiektów podwyższonego ryzyka, infrastruktury krytycznej oraz zarządzania ryzykiem.

Z kolei Marcin Ogniewski jest związany z Grupą PZU od 2013 r. W latach 2016–2020 pełnił funkcję dyrektora Centrum Obsługi Biznesu Korporacyjnego, a następnie dyrektora Biura Rozwoju Biznesu Korporacyjnego. W 2022 roku został powołany do zarządu PZU LAB.

Absolwent kierunku informatyka na wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów podyplomowych z zarządzania systemami informatycznymi w Szkole Głównej Handlowej. Uczestnik wielu projektów z obszaru optymalizacji procesów obsługi klienta (Centrum Obsługi Biznesu Korporacyjnego), wsparcia sprzedaży, lojalizacji klientów (wsparcie narzędziowe w zarządzaniu ryzykiem flotowym), cyfryzacji procesów (paperless, wdrażanie narzędzi online) oraz wdrażania systemów IT (m.in. system Everest).

Natomiast Wojciech Okrzeja jest związany z PZU od 2001 r. Od 2009 roku pełni funkcję dyrektora ds. Ubezpieczeń Majątkowych w Biurze Planowania i Kontrolingu, od 2013 r. jest wiceprezesem zarządu PZU Pomoc, a od 2019 r. dyrektorem Biura Rozwoju i Wdrożeń PZU SA oraz PZU Życie.

PZU LAB to spółka Grupy PZU zajmująca się doradztwem komercyjnym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym i poprawą poziomu bezpieczeństwa w przemyśle. Wsparcie ekspertów PZU LAB pozwala na prowadzenie bezpiecznego przedsiębiorstwa w fazie eksploatacji, zwiększenie bezpieczeństwa realizowanych inwestycji oraz wpływa na optymalizację kosztów związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa w ramach prowadzonej działalności.

Firma uczestniczy w rozwoju technologicznym i cyfryzacji przedsiębiorstw, wprowadzając autorskie rozwiązania  z zakresu IoT (Internet of Things), uczenia maszynowego (Machine Learning) czy cyberbezpieczeństwa. PZU LAB współpracuje z ośrodkami akademickimi, instytucjami państwowymi czy biurami inżynierskimi w ramach grup partnerskich oraz rad naukowych.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl