DAS FLOTA – kropka nad „i” w ubezpieczeniach transportowych i komunikacyjnych

0
964

Rozmowa z Robertem Szywalskim, dyrektorem Departamentu Sprzedaży Korporacyjnej i Reasekuracji w DAS Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej

Redakcja „Gazety Ubezpieczeniowej”: – Na czym polega ubezpieczenie DAS FLOTA?

Robert Szywalski: – Ubezpieczenie DAS FLOTA składa się z dwóch głównych elementów: porady prawnej oraz organizacji i finansowania obrony praw klienta. Dzięki możliwości konsultacji ad hoc w formie telefonicznej porady prawnej kierowca pojazdu może np. w trakcie procedury powypadkowej połączyć się z adwokatem lub radcą prawnym i zapytać, jak powinien się zachować w danej sytuacji. Prawnik udzieli wskazówek, które znacznie obniżają ryzyko komplikacji sprawy, a także pozwolą na skuteczną obronę.

Praktyka pokazuje, że nieznajomość prawa i konsekwencji wynikających ze szczególnych regulacji, na przykład przewozu towarowego, może potęgować konsekwencje prawne oraz niebagatelne koszty. Dlatego natychmiastowe, telefoniczne porady prawne są ważnym, prewencyjnym aspektem tego ubezpieczenia.

Drugi, nie mniej ważny, element to organizacja i finansowanie pomocy prawnej, np. kosztów procesu sądowego, gdy trzeba dochodzić odszkodowania od sprawcy. Trzeba podkreślić, że jeśli do zdarzenia doszło za granicą, nawet przy dobrej woli strony przeciwnej, trzeba znać przynajmniej podstawowe, lokalne przepisy.

Gdzie pomaga to ubezpieczenie?

– Ubezpieczenie DAS FLOTA działa w ponad 40 krajach świata, w tym w całej Unii Europejskiej. W DAS współpracujemy z siecią kancelarii, które posiadają doświadczenie w trudnych procesach. Za granicą umożliwiamy dostęp do prawników, którzy w dużej części spraw prowadzą obsługę po polsku. To bez wątpienia najszerszy zakres ochrony tego typu na rynku.

Dla kogo jest ubezpieczenie prawne DAS FLOTA?

– DAS FLOTA to oferta przygotowana specjalnie na potrzeby przedsiębiorców posiadających floty pojazdów, np. firm transportowych, firm kurierskich, przewoźników autobusowych, flot handlowych, flot osobowych, fleet managementu oraz grup kierowców zawodowych.

Produkt można uzupełnić o klauzulę przeznaczoną firmom transportowym, dla których szczególnie ważne są spory związane z naruszeniem warunków wykonywania przewozu lub transportu drogowego, czasu pracy kierowców czy też zasad regulujących opłaty drogowe.

Ubezpieczenie prawne DAS FLOTA to praktyczne uzupełnienie gamy firmowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Tworząc ubezpieczenie DAS FLOTA, analizowaliśmy wiele potrzeb ze strony potencjalnych klientów i pośredników. Jedną z nich jest np. polepszenie wyniku technicznego na produktach OC i AC, a w konsekwencji ograniczenie zwiększenia się składek w kolejnych latach.

Nasza praktyka oraz współpraca z ubezpieczycielami wieloproduktowymi pozwala postawić mi tezę, że flota posiadająca ubezpieczenie ochrony prawnej ma mniej zdarzeń „z własnej winy”, ponieważ kierowcy, mając profesjonalne wsparcie, rzadziej są obwiniani. Jednocześnie sam proces dowodowy przy udziale pełnomocnika lokalnego przebiega szybciej i skuteczniej, co wprost często owocuje brakiem lub mniejszą rezerwą na daną szkodę.

Jak brokerzy mogą dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczenia prawnego dla flot?

– Serdecznie zapraszam na szkolenie online o DAS FLOCIE, które odbędzie się 4 czerwca. Poprowadzę je razem z naszym likwidatorem szkód, prawnikiem Piotrem Kuźmińskim. Opowiemy na nim m.in. o konstrukcji ubezpieczenia ochrony prawnej DAS FLOTA, korzyściach dla pośrednika i klienta oraz specyfikacji likwidacji szkód wraz z przykładami zdarzeń.

DAS zaprasza brokerów na szkolenie online DAS FLOTA – kropka nad „i” w ubezpieczeniach transportowych i komunikacyjnych, które odbędzie się 4 czerwca 2020 o godz.11.00. Szkolenie jest certyfikowane i spełnia wymogi ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Żeby zapisać się na szkolenie, trzeba: wypełnić formularz rejestracyjny na stronie das.pl/szkolenia/ lub wysłać zgłoszenie na adres: broker@das.pl.