Debiut nastawiony na długoterminową rentowność

0
1432

Rozmowa z Lorandem Heissmannem, dyrektorem generalnym wefox w Polsce

Aleksandra E. Wysocka: – Jakie są najważniejsze osiągnięcia i wyniki firmy wefox w Polsce od momentu wejścia na nasz rynek? Czy Pana oczekiwania zostały spełnione?

Lorand Heissmann: – Podejmowane przez nas działania służą wprowadzeniu w życie jednego celu. Dotyczy to zarówno poszczególnych osób, jak i naszej firmy. Jasno określamy, co ma znaczenie w kierowaniu zachowaniem i podejmowaniu decyzji. W wefox naszym celem jest „uczynienie ubezpieczenia prostym i sprawiedliwym”.

Chronimy to, co najważniejsze, czyli życie i mienie. Jasność celu powoduje, że jesteśmy skoncentrowani. Motywuje nas to do ciągłego tworzenia pomysłów, wprowadzania innowacji oraz służenia klientom wraz z naszym zaufanym partnerem, firmą Unext, w najlepszy z możliwych sposobów. Realizacja tego celu jest naszą strategią, jako ubezpieczyciel przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za podejmowanie działań w celu zrozumienia ryzyka, w trosce o zapewnienie jak najlepszej przed nim ochrony.

Jako nowy uczestnik rynku musieliśmy zbalansować dwa elementy: osiągnięcie udanego debiutu i stworzenie długoterminowej rentowności. Kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, poprzez coraz lepsze wspieranie interakcji z klientami, siecią, partnerami strategicznymi oraz naszymi pracownikami.

Jak wefox wykorzystuje innowacje w swojej działalności?

– W ścisłej współpracy z Unext nieustająco prowadzimy ocenę istniejących procesów biznesowych i znajdujemy nowe sposoby ich usprawniania. Podejście to wykracza poza ramy funkcjonowania jednego działu, umożliwiając ciągłe unowocześnianie procesów i systemów na każdym poziomie organizacji.

Szczególną wagę przywiązujemy do wprowadzania innowacji i robimy to w wielu obszarach. Przede wszystkim prowadzimy zaawansowaną analitykę w wycenach, wykorzystując różne dane do zapewnienia rentownego biznesu. Wykorzystujemy RPA w niemal wszystkich obszarach naszej działalności, mając AI w naszych planach, by wspierać również sprzedaż, roszczenia i wycenę.

Jak ocenia Pan rolę technologii w funkcjonowaniu nowoczesnych firm ubezpieczeniowych?

– Wykorzystujemy technologię, aby pomagać zapewnić ludziom bezpieczeństwo, zapobiegać ryzyku oraz sprawić, by ubezpieczenia były bardziej dostępne i skuteczne. wefox wykorzystuje technologie, które pomagają łączyć klientów z odpowiednimi produktami ubezpieczeniowymi i agentami, usprawniać komunikację między agentami i klientami oraz optymalizować analizę danych w celu poprawy oceny ryzyka i wyceny.

Czy wefox planuje wprowadzić nowe produkty ubezpieczeniowe w Polsce?

– Tak, mamy plany na długoterminową obecność w Polsce. Dzięki badaniom, analizie danych i warsztatom „design thinking” wychodzimy poza myślenie o teraźniejszości, dostrzegając rozwiązania, które mogą być znaczące, istotne i wartościowe dla naszych klientów w przyszłości. Efekty tych działań powodują, że bierzemy pod uwagę zarówno rozwój poziomy, jak i pionowy.

W jaki sposób wefox utrzymuje relacje z agentami? Jak współpracować z tym ważnym segmentem rynku, aby zmaksymalizować potencjał wspólnych działań?

– Wspólnie z Unext wierzymy, że agenci są centralnym elementem biznesu ubezpieczeniowego i kluczem do naszego sukcesu. Odkryliśmy, że budowanie lepszych relacji z klientami najlepiej osiąga się za pośrednictwem naszych agentów. Unext buduje te relacje w wieloraki sposób na różnych poziomach, a także oferuje agentom ciągłe szkolenia stacjonarne lub online. Uczestniczy również w wydarzeniach organizowanych przez agencje lub organizuje swoje wydarzenia, podczas których następuje wymiana wiedzy i dyskusje o produktach i procedurach operacyjnych wefox, dzięki czemu agenci mają cały czas zaktualizowaną wiedzę i mogą również dzielić się z nami swoimi opiniami i spostrzeżeniami.

Umożliwiamy agentom taką obsługę klientów, by w swojej pracy mogli bardziej skoncentrować się na ludziach. Główny nacisk kładziemy na prostotę i wzmocnienie zadowolenia klienta dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii. W ten właśnie sposób możemy osiągnąć nasz najważniejszy cel, jakim jest zapewnienie ludziom bezpieczeństwa i ochrony przed ryzykiem.

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra E. Wysocka

wefox to ubezpieczyciel wywodzący się z Niemiec, który na polskim rynku oferuje ubezpieczenia samochodowe OC i AC oraz ubezpieczenia mieszkaniowe. W 2022 r. wefox uzyskał tytuł #1 insurtech na świecie, a wartość spółki przekroczyła 4,5 mld dol. wefox ma prostą misję, chce czynić ubezpieczenia dziesięć razy lepszymi. Od początku działalności jest ubezpieczycielem cyfrowym, ale za swoją główną siłę dystrybucyjną uważa pośredników ubezpieczeniowych.

www.wefox.pl