Deloitte: Ryzyko klimatyczne wyzwaniem dla ubezpieczycieli

0
1021

W 2024 r. firmy z branży finansowej nadal będą funkcjonowały w środowisku trudnych warunków rynkowych, jakie towarzyszyły im przez ostatnich kilka lat. Przedsiębiorstwa będą również musiały sprostać nowym wymogom regulacyjnym dotyczących ESG oraz zintensyfikować działania w kierunku zrównoważonych finansów – wynika z raportu „Financial Markets Regulatory Outlook 2024” firmy doradczej Deloitte.

Zdaniem autorów ubezpieczeniowej części opracowania, sektor ubezpieczeń na życie i emerytur stoi obecnie przed wieloma szansami i wyzwaniami. Jest to spowodowane połączeniem wyższych stóp procentowych i inflacji, a także znaczących zmian w systemach nadzoru ostrożnościowego (Solvency UK i Solvency II).

Klimat i emerytury wyzwaniem dla życiówki

Eksperci przewidują, że w nadchodzących latach przyspieszy tempo przenoszenia programów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu (DB) do ubezpieczycieli. Wdrażając skuteczną kontrolę ryzyka, zakłady mogą wykorzystać te trendy do rozwoju innych obszarów, oferując klientom produkty bardziej dostosowane do ich potrzeb, co z kolei może przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników finansowych.

Innym z czynników mających wpływ na branżę ubezpieczeniową będą zmiany klimatyczne, które wymagają od ubezpieczycieli aktywnego zarządzania i współpracy z klientami w zakresie wypłaty odszkodowań za konsekwencje gwałtownych zjawisk pogodowych.

– Ubezpieczyciele muszą rozważyć działania, które pomogą ich klientom zrozumieć ten rodzaj ryzyka oraz radzenia sobie z nim. Powinni również wziąć pod uwagę zastosowanie narzędzi i wiedzy specjalistycznej, które wykorzystują do zarządzania ryzykiem związanym z klimatem. Propozycją wartą rozważenia jest zapewnienie klientom informacji o klimacie oraz oferowanie im gamy produktów odpowiadających potrzebom konsumenckim dotyczących zrównoważonych inwestycji – zauważa Marcin Warszewski, lider praktyki ubezpieczeniowej oraz strategii klienta Deloitte.

Szanse i wyzwania dla sektora non-life

Z kolei otoczenie gospodarcze i regulacyjne może w 2024 r. stworzyć wiele możliwości rozwoju dla ubezpieczeń majątkowych, choć utrzymująca się presja gospodarcza, spowodowana m.in. przez inflację i związany z nią wzrost kosztów utrzymania, rosnącą ilość szkód katastroficznych, a także ciągłe zawirowania geopolityczne, stawiają przed sektorem wciąż nowe wyzwania. Autorzy raportu podkreślają, że choć do tej pory większość firm non-life dobrze poradziła sobie z wyzwaniami, konieczne jest utrzymanie tego trendu w 2024 r., mając na uwadze zmiany w zakresie regulacyjnym, jak np. obowiązkowe raportowanie w zakresie ESG. Natomiast aby sprostać oczekiwaniom rynkowym, ubezpieczyciele powinni:

  • wprowadzać innowacje, aby wyjść naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów;
  • utrzymywać solidną dyscyplinę ubezpieczeniową polegającą na właściwej ocenie ryzyka i podejmowaniu rozsądnych decyzji dotyczących ceny i zakresu usługi;
  • ocenić, w jaki sposób można wykorzystać korzyści, jakie niosą ze sobą zmiany regulacyjne.

AM, news@gu.com.pl

 (źródło: Deloitte)