Długotrwałość cierpienia powinna zostać odzwierciedlona w wysokości zadośćuczynienia

0
528

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że zadośćuczynienie dla współmałżonka ofiary wypadku drogowego powinno być wysokie ze względu na skalę krzywdy oraz długotrwałość jej odczuwania – podał portal prawo.pl.

Rozstrzygnięcie sądu zapadło w sprawie, w której żona zmarłego w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku drogowym mężczyzny (sama też odniosła trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek tego zdarzenia) wystąpiła o 90 tys. zł zadośćuczynienia za cierpienia po śmierci męża oraz ustalenie odpowiedzialności pozwanego za ewentualną dalszą szkodę, jaka może powstać w przyszłości. Sąd Okręgowy uznał, że powódka przyczyniła się do szkody w 30%. Zdaniem SO, należy jej się zadośćuczynienie w wysokości 200 tys. zł, miarkowane o procent przyczynienia się oraz pomniejszone o 60 tys. zł otrzymane już wcześniej od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sąd nie uwzględnił natomiast żądania dotyczącego ustalenia odpowiedzialności pozwanego na przyszłość.

W kolejnej instancji Sąd Apelacyjny wyrokiem z 17 czerwca 2020 r. (sygn. akt I ACa 585/19) uznał zasadność przyznania zadośćuczynienia w wysokości zasądzonej przez SO. Argumentował, że kobieta doznała ogromnej traumy, doznała znaczącego uszczerbku na zdrowiu, a przy tym stała się osobą powolną, choć wcześniej cechowała ją aktywność. Zadośćuczynienie ma ułatwić łagodzenie cierpienia.

Więcej:
prawo.pl z 7 grudnia, Aleksandra Partyk „SA: Wieloletnie cierpienie rzutuje na wysokość należnego zadośćuczynienia”:
https://www.prawo.pl/prawo/zadoscuczynienie-za-wypadek-drogowy…

(AM, źródło: prawo.pl)