Do gospodarki niskoemisyjnej przez zmiany w sektorze wydobywczym

0
393

Zmiany klimatyczne i aspekty związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ang. ESG – Environment, Social, Governance) przekształcą krajobraz ryzyka w przemyśle energetycznym – przewiduje Willis Towers Watson (WTW) w dorocznym Przeglądzie Ryzyka Górniczego. Transformacja ta odbywa się w cieniu reperkusji pandemii Covid-19 oraz szybko twardniejącego światowego rynku ubezpieczeń.

ESG jest motywem przewodnim raportu, który podkreśla, że przejście do gospodarki niskoemisyjnej wymaga ponownej gruntownej oceny ryzyka klimatycznego przedsiębiorstw wydobywczych. Przegląd sugeruje, że osiągnięcie zadowalającego ratingu ESG będzie miało w przyszłości kluczowe znaczenie dla zdolności spółek wydobywczych do zdobycia i utrzymania przychylności kluczowych interesariuszy.

Inne ważne spostrzeżenia raportu z punktu widzenia rynku ubezpieczeniowego:

  • Pojemność rynkowa: teoretyczna pojemność rynkowa pozostaje zasadniczo zbliżona do ubiegłorocznej, chociaż skłonność ubezpieczycieli do akceptowania udziałów maleje. Podczas gdy w poprzednich latach WTW informował, że główni ubezpieczyciele wycofują się z ryzyka związanego z wydobyciem węgla, wydaje się, że presja lobbystów przeniosła się obecnie na zaangażowanie ubezpieczycieli w innych branżach i w efekcie w tym roku tylko jeden globalny ubezpieczyciel wycofał się z węgla.
  • Szkody: zdaniem WTW jest jeszcze zbyt wcześnie, aby przedstawić pełne informacje na temat wpływu, jaki pandemia Covid-19 będzie miała na segment odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności członków kadry kierowniczej. Jednak po serii katastrofalnych strat w 2018 i 2019 r. wydaje się, że w przeciwieństwie do innych segmentów sytuacja w zakresie strat majątkowych w górnictwie się poprawia.
  • Poziomy stawek ubezpieczeniowych: w przypadku działalności związanej z ubezpieczeniami majątkowymi WTW uważa, że podwyżki stawek są nadal niewielkie w porównaniu z innymi gałęziami przemysłu ciężkiego, ale proces twardnienia w znacznym stopniu wpływa na poziom retencji, zakres ochrony i sublimity. Podwyżki stawek są natomiast znacznie wyraźniejsze w segmencie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności członków kadry kierowniczej.
  • Underwriting: nowe poziomy danych wymaganych przez ubezpieczycieli w celu oceny ryzyka okazują się wyzwaniem dla kupujących; w szczególności kontrola ubezpieczycieli deklarowanymi sumami ubezpieczenia oraz rosnąca tendencja do ograniczania wydatków w ubezpieczeniach strat majątkowych, jak i przerw w działalności gospodarczej.

Graham Knight, szef globalnego działu zasobów naturalnych w Willis Towers Watson, mówi: – W tych bezprecedensowych czasach przemysł wydobywczy boryka się z wyzwaniami ze wszystkich stron: Covid-19 nie zwalnia żelaznego uścisku, jakim dusi światową gospodarkę, a warunki panujące na rynku ubezpieczeń się zaostrzają. Jednak to właśnie kwestia ryzyka klimatycznego i ESG będą miały rosnący wpływ na przyszły kształt branży. Spółki wydobywcze muszą włączyć ESG, a przede wszystkim zmiany klimatu, do swoich strategii ograniczania ryzyka, aby przetrwać w przyszłości. Przedsiębiorstwa wydobywcze muszą zdać sobie sprawę, w jaki sposób transformacja energetyczna wpłynie na ten sektor, dlaczego zmiany klimatyczne już teraz zmieniają krajobraz ryzyka w branży, w jaki sposób mogą odegrać strategiczną rolę w opracowywaniu swojej reakcji na tę transformację oraz jakie aspekty związane z ESG będą miały największe znaczenie w przyszłości. W Willis Towers Watson pomagamy spółkom z branży wydobywczej poruszać się po tej skomplikowanej mapie ryzyka i zarządzać procesem transformacji.

Wojciech Woźnica, Head of Natural Resources Willis Towers Watson Polska, komentuje: – Podczas gdy przemysł wydobywczy boryka się ze skutkami kryzysu światowego wywołanego pandemią Covid-19, warunki na rynku ubezpieczeń w sektorze zasobów naturalnych są pod coraz większym wpływem zmian klimatycznych oraz aspektów związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym.

(AM, źródło: WTW)