D&O w Colonnade dostosowane do polskich warunków

0
806

Pełnomocnicy procesowi wielokrotnie zwracali uwagę Colonnade Insurance, że dostępne warunki ubezpieczeń D&O nie zawsze są dostosowane do polskiego prawa z uwagi na ich anglosaski charakter. Dlatego kilka miesięcy temu ubezpieczyciel postanowił przystosować OWU D&O do polskich realiów prawno-ekonomicznych.

Colonnade Insurance zmienił przede wszystkim konstrukcję przedmiotowego zakresu ubezpieczenia, podobną do warunków ubezpieczenia TAX PROTECT wprowadzonych w ubiegłym roku. Firma dąży do ujednolicenia tych produktów, aby oferować klientom i brokerom kompleksową ochronę. Kolejną istotną zmianą jest wyraźniejsze rozgraniczenie zakresu ochrony dla osób ubezpieczonych i ochrony dla spółki. Do zakresu ochrony indywidualnej dla osób ubezpieczonych zakład podszedł jak do swoistego all risku, natomiast ochrona dla spółki jest nakierowana na kilka wybranych obszarów.

Oprócz tego Colonnade wprowadziło kilka rozwiązań, które wykraczają poza rynkowy standard. Są to:

  • pokrycie kosztów mitygacji ryzyka oferowane dla spółki,
  • dodatkowy limit dla osób ubezpieczonych po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia przez spółkę,
  • pokrycie kosztów prawnych niezapowiedzianej kontroli spółki wraz z kosztami sporządzenia sprzeciwu na wypadek bezpodstawnego wszczęcia tego typu kontroli.

Ochrona ubezpieczeniowa dla ustępujących osób ubezpieczonych w trakcie okresu dodatkowego ma zapewnić ochronę analogiczną do wygasającej umowy ubezpieczenia w przypadku braku jej odnowienia. Może także wyrównywać wszelkie różnice wynikające z pogorszenia warunków w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia lub działać jako ochrona nadwyżkowa w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia D&O na kolejny okres ubezpieczenia w innym towarzystwie.

Warunki zaczęły obowiązywać od 24 czerwca.

(AM, źródło: Colonnade)