DTCC: Zagrożenie dla stabilności finansowej

0
460

Z ankiety opublikowanej przez Depository Trust and Clearing Corporation wynika, że pandemia Covid-19 jest zaliczana do największych zagrożeń dla globalnej stabilności finansowej w 2021 r.

Blisko jedna trzecia (31%) respondentów wskazywała pandemię jako największe ryzyko, dwie trzecie (67%) zaliczały ją do „pierwszej piątki” ryzyk. Dokładnie mówiąc, na pytanie, jak pandemia może wpływać na stabilność finansową, 68% respondentów wyraziła obawę, że wyceny akcji są naciągane. Odzwierciedla to nierealistyczne oczekiwania co do powrotu gospodarki do normy. Niemal taki sam odsetek (67%) uważa, że bodźce fiskalne, skuteczne w przeciwdziałaniu załamaniu się gospodarki w krótkiej perspektywie czasowej, mogą nieść niezamierzone konsekwencje, które okażą się szkodliwe dla stabilności finansowej w dłuższym okresie. Większość respondentów (55%) spodziewa się, że rozchwianie rynku w 2021 r. będzie znacznie większe od historycznego średniego poziomu. Podobnie 42% badanych spodziewa się, że ryzyko systemowe i niestabilność finansowa w 2021 r. będą gorsze niż w 2020 r.

Komentując wyniki ankiety, DTCC stwierdza, że 2020 r. spokojnie można nazwać rokiem, który przeciwstawia się prognozom. Wraz z rozprzestrzenianiem się koronawirusa obserwowaliśmy bezprecedensową zmienność i wielkość obrotów dotyczące niemal wszystkich klas aktywów. Mimo trudnych warunków, infrastruktura rynku finansowego na całym świecie okazała się odporna, pełniąc swoją kluczową funkcję zabezpieczania stabilności finansowej.

(AC, źródło: Asia Insurance Review)