DU Spectrum podsumował wiosenną edycję Akademii Prawa

0
298

18 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie z wiosennej edycji cyklu szkoleniowego Akademia Prawa organizowanego przez Dom Ubezpieczeniowy Spectrum. Jego uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające nabytą wiedzę.

– Spotkania online cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony uczestników. Nagrania webinarów może obejrzeć również każdy partner Spectrum. Moduły szkoleniowe Akademii Prawa są dostępne w naszym systemie All in #1 SADUS o każdej porze. Tematyka spotkań jest bardzo interesująca i pożyteczna, zatem dla wielu osób to doskonała szansa na poszerzenie kompetencji oraz wiedzy o zagadnieniach związanych z prawem i ubezpieczeniami – informuje Artur Zajdel, prezes Domu Ubezpieczeniowego Spectrum.

W ramach wiosennej edycji Akademii Prawa, która trwała od kwietnia do czerwca 2021 roku, odbyła się seria interaktywnych webinarów. Spotkania poprowadziła Marta Kudlik, radca prawny ze specjalizacją w zakresie prawa ubezpieczeniowego oraz gospodarczego.

Tematy poruszane podczas poszczególnych części cyklu:

  1. Podmioty prawne i ich reprezentacja – w tej części szkolenia poruszone zostały zagadnienia związane z rodzajami i funkcjonowaniem podmiotów w obrocie gospodarczym, zasadami składania oświadczeń woli oraz tymi elementami w ramach zawierania kontraktów, które mają wpływ na ważność zawieranych umów.
  2. Podmioty funkcjonujące w obszarze pośrednictwa ubezpieczeniowego, podobieństwa i różnice pomiędzy nimi, ich obowiązki oraz odpowiedzialność, a także wymagania regulacyjne.
  3. Zagadnienia dotyczące umowy ubezpieczenia – trzecia część szkolenia została poświęcona ogólnym regulacjom dotyczącym umowy ubezpieczenia umiejscowionym w Kodeksie cywilnym. Celem szkolenia było stworzenie podbudowy prawnej do wiedzy już posiadanej przez uczestników w zakresie zawierania umów ubezpieczeń oraz wzajemnych obowiązków stron z uwzględnieniem w szczególności ubezpieczeń dobrowolnych.
  4. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców, regulacje i ubezpieczenia – kolejny moduł Akademii Prawa odnosił się do głównych zagadnień związanych z istotnymi elementami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców oraz zakresu i granic możliwości przeniesienia tej odpowiedzialności na ubezpieczyciela w ramach zawieranej umowy. Poruszone zostały również kwestie dotyczące specyfiki odpowiedzialności cywilnej zawodowej oraz obowiązki i możliwości ubezpieczenia.
  5. Zagadnienia związane z ubezpieczeniami na życie i NNW – piąta część szkolenia została poświęcona zagadnieniom z zakresu ubezpieczeń na życie i osobowych, na podbudowie przepisów Kodeksu cywilnego, z odniesieniem do zastosowania tych reguł wyrażonych przez treści poszczególnych warunków ubezpieczenia.
  6. Orzecznictwo sądów w sprawach związanych z ubezpieczeniami – szósta część Akademii Prawa została poświęcona przeglądowi wybranych orzeczeń sądów w zakresie m.in. reguł interpretacyjnych dotyczących ogólnych warunków ubezpieczenia, jasności zapisów czy też obowiązku zapoznania się z ich treścią przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W trakcie spotkania poruszono również kwestię możliwego kierunku zmian w zakresie interpretacji pojęcia ruchu dla pojazdów mechanicznych i konsekwencji tego stanu w świetle orzecznictwa TSUE, a także poglądów Sądu Najwyższego.

– Niewątpliwie Akademia Prawa wiele wniosła do życia naszej multiagencji. To nie tylko wiedza, ale też okazja do spotkania i rozmowy na tematy, które na różny sposób dotyczą nas wszystkich – podsumowuje Artur Zajdel. – Dziękuję radcy prawnemu i autorce szkolenia Marcie Kudlik za doskonałe przygotowanie, wysoką wartość merytoryczną spotkań oraz dyspozycyjność dla partnerów, którzy mogli zadawać pytania i konsultować rozmaite kwestie związane z tematyką tej edycji Akademii Prawa również poza sesjami online. Gratuluję uczestnikom szkolenia i wszystkim partnerom, którzy ukończyli cykl na platformie SADUS. Wierzę, że następne serie Akademii Prawa będą równie pożyteczne, owocne i udane.

(AM, źródło: DU Spectrum)