Egipt: Brokerom nie wolno dotknąć gotówki

0
204

Egipski Urząd Nadzoru Finansowego (FRA) wydał decyzję zakazującą brokerom ubezpieczeniowym pobierania opłat, składek ubezpieczeniowych i innych płatności od klientów i deponowania otrzymanych sum na kontach bankowych brokerów.

Prezes FRA dr Mohamed Farid powiedział, że decyzja nadzoru ma na celu zwiększenie ochrony praw ubezpieczonych i uposażonych. Ogranicza to praktyki niektórych brokerów, którzy pobierają składki ubezpieczeniowe od klientów w gotówce albo za pośrednictwem przelewów elektronicznych na konta bankowe brokerów. Wyjątkami od zakazu są dwie sytuacje: gdy brokerzy do pobierania sum wykorzystują terminale płatnicze dostarczone przez ubezpieczycieli oraz gdy płatności są dokonywane metodami innymi niż gotówka, np. czek wystawiony przez klienta na rzecz ubezpieczyciela.

Brokerom wolno dostarczać klientom szczegółowe dane oddziałów firm ubezpieczeniowych albo kont bankowych do dokonywania płatności bezpośrednio. Pośrednicy nie mają prawa wpłacać składek firmom ubezpieczeniowym w imieniu klientów przez swoje konta bankowe. Brokerzy ubezpieczeniowi muszą przestrzegać ustawy regulującej korzystanie z bezgotówkowych środków płatniczych z 2019 r. i jej przepisów wykonawczych. Powodem regulacji były wpływające do FRA skargi klientów na tych brokerów, którzy nie przekazywali otrzymanych składek ubezpieczycielom, co skutkowało niewystawieniem lub wypowiedzeniem polisy przez ubezpieczyciela z powodu „nieopłacenia składki”.

(AC, źródło: Middle East Insurance Review)