EIOPA analizuje korzyści i ryzyka z zastosowania blockchain w ubezpieczeniach

0
259

Europejscy ubezpieczyciele dostrzegają potencjał technologii blockchain i badają możliwości jej użycia w całym ubezpieczeniowym łańcuchu wartości w celu usprawnienia działalności i lepszej obsługi klientów. Zauważają jednak również zagrożenia, jakie niesie ze sobą użycie tej technologii – wynika z analizy odpowiedzi otrzymanych przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych od zainteresowanych stron w trakcie konsultacji publicznych na temat blockchain i inteligentnych umów w ubezpieczeniach.

EIOPA wskazuje, że wdrożenie blockchain w europejskim sektorze ubezpieczeniowym nadal znajduje się na wczesnym etapie. Większość przytaczanych przez interesariuszy przypadków jej użycia ma małą skalę, a inne projekty są na etapie weryfikacji koncepcji.

Urząd zwraca uwagę, że z jednej strony respondenci w dużej mierze doceniają potencjalne korzyści płynące z zastosowania blockchain, jak np. przyspieszenie transakcji i obsługi roszczeń, obniżanie kosztów operacyjnych i poprawa identyfikowalności. Z drugiej strony podzielają pogląd, że zagrożenia w obszarach cybernetycznych i operacyjnych IT obejmują nieodpowiednie przeszkolenie personelu, kwestie bezpieczeństwa szyfrowania, a także zagrożenia wynikające z nieprawidłowego kodowania. Zainteresowane strony odniosły się również do obaw o zrównoważony rozwój, biorąc pod uwagę wysokie zużycie energii niektórych rozwiązań wykorzystujących blockchain.

Ankietowani zgodzili się również, że istnieje możliwość wykorzystania blockchain w procesach nadzorczych i regulacyjnych, oraz podkreślili, że wysiłki powinny koncentrować się na obniżeniu kosztów i zmniejszeniu obciążeń proceduralnych zarówno dla branży, jak i organów nadzorczych.

EIOPA deklaruje, że w kolejnych krokach będzie analizować bariery i wyzwania zidentyfikowane podczas konsultacji i będzie w razie potrzeby kontynuować ocenę wykorzystania blockchain w procesach nadzorczych i regulacyjnych. 

(AM, źródło: EIOPA)