EIOPA: Fundusze emerytalne stracą na węglu miliardy euro

0
518

Fundusze emerytalne w Unii Europejskiej stracą miliardy euro zainwestowane w branże zanieczyszczające środowisko, jeśli nie zostaną podjęte działania w kierunku złagodzenia skutków zmiany klimatu – wynika z pierwszego w UE stress testu tego rodzaju.

Jak podaje EIOPA, testowi poddane zostało 187 funduszów emerytalnych z 18 państw członkowskich UE z aktywami ponad 1,98 bln euro albo 65% aktywów w planach o zdefiniowanym świadczeniu i zdefiniowanej składce. Fundusze były testowane pod względem odporności na nagłe, nieuporządkowane przejście do neutralności węglowej wynikające z opóźnienia działań. Po stronie aktywów scenariusz stresowy prowokował znaczny spadek o 12,9%, odpowiadający stracie na wycenie aktywów wynoszącej 255 mld euro, głownie na inwestycjach w akcje i obligacje.

Fundusze mają ok. 6% swoich inwestycji w akcje i 10% inwestycji w obligacje, w branżach węglowych, takich jak górnictwo, energetyka, gaz i transport lądowy. Jedynie 14% funduszy emerytalnych podało, że wykorzystywało stress testy środowiskowe w swoim zarządzaniu ryzykiem i była to podgrupa, która wypadła w teście EIOPA lepiej od innych.

(AC, źródło: Reuters)