EIOPA: Jak ubezpieczyciele powinni dostosować produkty w pandemii

0
399

8 lipca 2020 Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował stanowisko dotyczące oczekiwań nadzorczych w zakresie sposobu stosowania wymogów w zakresie zarządzania i nadzoru nad produktem w okresie pandemii Covid-19.

Stanowisko to jest uzupełnieniem i rozwinięciem stanowiska EIOPA z 1 kwietnia 2020 r. w sprawie działań podejmowanych przez ubezpieczycieli i pośredników na rzecz złagodzenia wpływu koronawirusa na konsumentów. EIOPA wskazuje w nim na konieczność identyfikacji produktów ubezpieczeniowych, na których główne cechy, stopień pokrycia ryzyka lub zakres ochrony w istotny sposób wpłynęła sytuacja związana z epidemią oraz stosowane środki w celu ograniczenia jej skutków (np. ograniczenia w zakresie przemieszczania się lub inne restrykcje mające wpływ na zmiany zachowania i zwyczajów konsumentów). 

Stanowisko określa także oczekiwania co do sposobu dokonania oceny, czy produkt ubezpieczeniowy, na który miała wpływ obecna sytuacja, w dalszym ciągu jest odpowiednio użyteczny dla grupy docelowej klientów. Ponadto EIOPA wskazuje na konieczność podejmowania odpowiednich środków zaradczych oraz opisuje przykłady takich środków.  

Pełna treść stanowiska EIOPA dostępna jest na stronie: https://www.eiopa.europa.eu/…

(KS, źródło: KNF)