EIOPA przyjęła wcześniej odrzucony projekt zmian RTS PRIIPs

0
199

3 lutego na posiedzeniu Rady Organów Nadzoru EIOPA przyjęła projekt zmiany regulacyjnych standardów technicznych (RTS) do rozporządzenia PRIIPs. Projekt ten został odrzucony przez EIOPA w lipcu 2020 r. Przyjęcie projektu zmian RTS PRIIPs obecnie jest wynikiem nacisku Komisji Europejskiej na przeprowadzenie zmian PRIIPs w ramach procedury kontrolnej rozporządzenia (mini przegląd PRIIPs). Piotr Wrzesiński, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń, podkreśla, że ta decyzja niesie negatywne konsekwencje dla klientów i ubezpieczycieli.

Zdaniem eksperta Izby przyjętego przez EIOPA projektu zmian do RTS nie można dobrze oceniać. „Proponowane zmiany rozporządzenia delegowanego PRIIPs określającego sposób przygotowania dokumentu KID będą miały negatywne konsekwencje dla rynku ubezpieczeniowego. Przede wszystkim zaś dla klientów, którym trudniej będzie zrozumieć taki produkt. Do tego właśnie sprowadza się wprowadzanie do regulacji PRIIPs częściowych, pospiesznych poprawek, które mają jedynie na celu ułatwienie przygotowania dokumentu KID dla UCITS. Bez należytego uwzględnienia specyfiki ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (IBIP). To będzie dla klientów szkodliwe” – wskazuje Piotr Wrzesiński.

Zwraca też uwagę, że zmian nie testowano na klientach. A co ważniejsze, zostały opracowane przede wszystkim z myślą o tych, którzy inwestują w fundusze inwestycyjne, a nie produkty ubezpieczeniowe, mimo że te ostatnie to ok. 75% produktów PRIIP w UE. Ekspert przypomina również, iż PIU zwracała na to uwagę w stanowisku polskiego rynku ubezpieczeniowego przekazanym 13 stycznia 2020 r. europejskim nadzorcom (ESAs – EBA, ESMA i EIOPA) w ramach odpowiedzi na konsultacje publiczne dotyczące rozporządzenia delegowanego PRIIPs określającego sposób przygotowania dokumentu KID. Wspominała o tym również m.in. w korespondencji z organem nadzoru i wybranymi członkami Komisji Gospodarczej i Ekonomicznej (ECON) Parlamentu Europejskiego.

„Zamiast kolejnych prób korygowania PRIIPs KID poprzez szybkie poprawki do RTS, należy najpierw dokonać całościowego przeglądu ogólnych ram regulacji PRIIPs określonych w samym rozporządzeniu PRIIPs (poziom 1). Jest to jedyny sposób, aby zapewnić klientom poszukującym produktów o charakterze oszczędnościowym i inwestycyjnym odpowiednich informacji. Informacje takie pozwolą im na porównanie produktów oferowanych na rynku, zarówno przez zakłady ubezpieczeń, jak i fundusze inwestycyjne. Ułatwią więc świadomy wybór odpowiedniego dla nich produktu. W swoich stanowiskach podkreśla to również Insurance Europe oraz europejskie organizacje konsumenckie” – pisze Piotr Wrzesiński.

Teraz projekt wróci do Komisji Europejskiej i następnie zostanie przekazany do przyjęcia przez Radę UE i Parlament Europejski. W przypadku przyjęcia zmienione KID będą prawdopodobnie musiały być przedstawiane klientom od początku 2022 r.

„Dotychczasowe działania regulatorów w Brukseli w zakresie PRIIPs z pewnością nie pomagają zakładom ubezpieczeń prowadzić stabilnej i przewidywalnej działalności. A wręcz mogą powodować działanie na szkodę klienta. Branża ubezpieczeniowa ma jednak nadzieję na wypracowanie takich zmian regulacji PRIIPs, które pozwolą oferować klientom produkty o charakterze oszczędnościowym i inwestycyjnym oparte o umowę ubezpieczenia na zasadach równej konkurencji z innymi dostawcami produktów PRIIP” – zaznacza ekspert.

Cały wpis:
https://piu.org.pl/blogpiu/eiopa-przyjela-wczesniej-odrzucony-projekt-zmian-rts-priips/

(AM, źródło: PIU)