EIOPA: Ubezpieczyciele nie powinni na razie wypłacać dywidend

0
420

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) jest zdania, że ubezpieczyciele powinni zawiesić wypłatę dywidendy, dopóki nie będą mieć większego rozeznania o wpływie pandemii na gospodarkę – informuje „Rzeczpospolita”.

Podczas wideokonferencji zorganizowanej przez Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF) Gabriel Bernardino, przewodniczący EIOPA, ocenił, że europejskie towarzystwa ubezpieczeniowe na razie nie powinny odstępować od działań podjętych w związku z pandemią ze względu na zbyt dużą niepewność. Jego zdaniem w razie pogłębienia kryzysu sanitarnego Urząd mógłby dać zakładom więcej czasu na odtworzenie rezerw kapitałowych. Szef EIOPA podkreślił, iż ubezpieczyciele powinni zwracać szczególną uwagę na wpływ na swoją płynność wzrostu roszczeń z tytułu zaprzestania działalności, zgłaszanych przez klientów korporacyjnych. Tymczasem, jak przypomina „Rz”, wypłatę dywidendy zapowiedziała AXA. Akcjonariusze mają otrzymać 0,73 euro na akcję, zamiast planowanych wcześniej 1,43 euro. Ubezpieczyciel rozważy propozycję dodatkowej wypłaty po 0,7 euro za IV kwartał, jeśli warunki rynkowe poprawią się. Także Allianz i Generali zapowiedziały wypłatę dywidendy.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 5 czerwca, Piotr Rudzki „EIOPA przeciwny wypłatom dywidendy przez firmy ubezpieczeniowe”
https://www.rp.pl/Ubezpieczenia/…
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)