ERGO Hestia: Dobrze wdrożone zasady ESG opłacą się i klientowi, i firmie

0
433

Weszliśmy na ścieżkę ESG między innymi poprzez poczucie odpowiedzialności za własny biznes, za rynek, za zadowolenie klientów – przekonywał Mario Zamarripa, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju ERGO Hestii podczas konferencji „Sustainable Economy Summit, ESG – trendy i wyzwania dla liderów”.

ESG, czyli Environmental, Social and Governance (środowisko, społeczeństwo i zarządzanie), to zestaw kryteriów oraz standardów, które oceniają wpływ działalności firmy na te trzy kluczowe obszary. Raportowanie z obszaru ESG jest od 2025 r. obligatoryjne dla spółek, które zatrudniają powyżej 500 pracowników. Jednocześnie tego typu działania już od lat są elementem strategii rozwoju firm.

– Mamy zapisane w strategii ESG na lata 2022–2025 cele środowiskowe. Planujemy utrzymanie zmniejszenia o 12% śladu węglowego na pracownika, zwiększenie udziału nakładów finansowych na działania środowiskowe – zapowiedział Mario Zamarripa.

Ale ESG to nie tylko wyzwanie samo w sobie czy cel do realizacji wpisany w strategię. W opinii przedstawiciela ERGO Hestii ESG wpisuje się w codzienną praktykę biznesową.

– Firma ubezpieczeniowa na co dzień ocenia ryzyko na podstawie danych i w ten sposób podejmuje decyzje biznesowe. Dlatego tak ważna jest jakość danych oraz weryfikacja ich źródeł. Z jednej strony dokładniej sprawdzamy naszych partnerów biznesowych i dostawców, z drugiej zaś do kalkulacji śladu węglowego włączamy coraz więcej kategorii, takich jak dojazdy pracowników do pracy, obieg zamknięty surowców czy łańcuchy dostaw – mówił Mario Zamarripa.

Na pytanie, dlaczego zdecydowały się wejść na ścieżkę odpowiedzialnego biznesu, firmy najczęściej odpowiadają, że skłoniły ich do tego obowiązkowe regulacje, dostęp do lepszego finansowania i presja klientów – coraz częściej wymagających od firm odpowiedzialnych działań. – Do powyższych powodów dodałbym poczucie odpowiedzialności za własny biznes, za rynek, za zadowolenie klientów – wyliczał Mario Zamarripa.

Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju ERGO Hestii jest zdania, że kolejnym ważnym czynnikiem wiążącym się z działaniami ESG jest opłacalność. Jego zdaniem możliwe jest stworzenie produktów opłacalnych i dla klienta, i dla przedsiębiorcy, tak żeby każda ze stron odniosła korzyści. Jest to proces długotrwały i kosztowny, ale możliwy.

Ważnym wnioskiem z dyskusji na temat odpowiedzialnego biznesu jest rola Europy w działaniach ESG. – Poza Europą ESG też jest trendem, ale realizowanym w nieco inny sposób. Nie mówię, że inni robią to źle, po prostu inaczej. Nasze dzisiejsze decyzje podejmowane w sprawie odpowiedzialnego biznesu odniosą skutek za kilkadziesiąt lat. Mam nadzieję, że są słuszne – podsumował Mario Zamarripa.

(AM, źródło: PAP MediaRoom)