ERGO Hestia jedynym ubezpieczycielem na podium Rankingu Odpowiedzialnych Firm

0
339

ERGO Hestia zajęła trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji najnowszej, XVII edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Sopocka firma była też jedynym ubezpieczycielem w całym zestawieniu.

– W Rankingu Odpowiedzialnych Firm jesteśmy od 2017 roku. Wtedy plasowaliśmy się na 10. miejscu w klasyfikacji generalnej. Od 4 lat jesteśmy w TOP 3 polskich firm spełniających najwyższe standardy zarządzania organizacją w oparciu cele zrównoważonego rozwoju. Obszary zbadane przez ekspertów i audytorów w ramach Rankingu Odpowiedzialnych Firm są niemałym wyzwaniem i stanowią kluczowe cele postawione w Strategii ESG firmy. Tak prestiżowe wyróżnienia są dla nas potwierdzeniem, że zmierzamy we właściwym kierunku i motywują nas do podejmowania codziennych wysiłków. Już sama forma „sprawdzenia się” podczas wypełniania dokumentacji do rankingu jest dla nas dobrym momentem do weryfikacji realizowanych działań – mówi Mario Everardo Zamarripa Gonzalez, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju ERGO Hestii.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to wykaz największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz stopnia zaawansowania w podejmowaniu działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. To również cenione narzędzie ewaluacyjne, sprawdzające poziom realizacji założonych przez organizację celów oraz przygotowanie na wyzwania przyszłości. Wyniki Rankingu powstają na podstawie rozsyłanej do firm ankiety oraz oceny ekspertów ESG i audytorów. Analizowane obszary są co roku modyfikowane, uwzględniają aktualne trendy i zmiany zachodzące na rynku, takie jak dążenie organizacji do neutralności klimatycznej, wskaźniki efektywności środowiskowej czy działania na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami. Poszczególnym odpowiedziom przypisana jest określona liczba punktów, a w każdym obszarze można ich zdobyć maksymalnie 100.

(AM, źródło: ERGO Hestia)