ERGO Hestia rozszerzyła możliwość personalizacji oferty

0
427

W grudniu 2023 r. ERGO Hestia wprowadziła do oferty swoich ubezpieczeń detalicznych klauzule produktowe. Umożliwiają one dopasowanie zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb.

Z danych sopockiego ubezpieczyciela wynika, że spośród wszystkich klauzul uruchomionych w grudniu, największym powodzeniem cieszą się:

 • ubezpieczenie szyb (części oryginalne),
 • ubezpieczenie szklanych elementów w zakresie all risk (rozszerzenie wariantu II),
 • ubezpieczenie części wspólnych łącznie z mieszkaniem,
 • zwiększenie limitu kontynuacji podróży (Car Assistance),
 • wydłużenie okresu najmu pojazdu zastępczego (jw.),
 • zwrot kosztów udziału własnego w wynajmowanym samochodzie podczas podróży.

Wśród innych klauzul wprowadzonych przez sopocką firmę znalazły się również:

 • kradzież przez otwarte okno (w ramach ERGO 7 – ubezpieczenie mienia od kradzieży),
 • rozszerzenie OC w życiu prywatnym o OC nauczyciela/opiekuna (w ERGO 7 – OC w życiu prywatnym),
 • zwrot kosztów za wodę w przypadku zalania (ERGO 7 i Moja Firma),
 • szkody wyrządzone przez zwierzęta inne niż domowe (ERGO 7 i Moja Firma – mienie od ognia i zdarzeń losowych),
 • dezynsekcja/deratyzacja/usunięcie gniazda os lub szerszeni (ERGO 7 – Home Assistance),
 • rzeczy osobiste studenta/ucznia w tymczasowym miejscu zamieszkania (ERGO 7 –mienie od ognia i zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży),
 • zewnętrzne części składowe domu w budowie (ERGO 7 – mienia od ognia i zdarzeń losowych),
 • szklane elementy domu/mieszkania w zakresie all risk (w ubezpieczeniu ERGO 7, jw.).

ERGO Hestia podkreśla, że kolejnych klauzul można się spodziewać jeszcze w tym roku.

– Klauzule spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem klientów i agentów, którzy korzystają z nich chętnie i często. Widzimy to po liczbach – mówi Anna Witkowska, zastępczyni dyrektora Biura Ubezpieczeń Detalicznych i Programów Partnerskich ERGO Hestii. – W ciągu zaledwie 4 miesięcy agenci zastosowali je prawie 50 tys. razy. Słyszymy to również w kierowanych do nas zapytaniach agentów, którzy rozmawiają z klientami. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie chcemy rozwijać ten kierunek, dodatkowo zwiększając możliwość personalizacji ubezpieczenia. Dlatego poszerzamy ofertę o kolejnych kilkanaście klauzul produktowych. Dzięki temu klient ma ich już do dyspozycji ponad 110 – dodaje.

(AM, źródło: ERGO Hestia)