ERGO Hestia wdraża ostatni etap ERGO Ubezpieczeń Rolnych

0
484

Po wprowadzeniu ubezpieczenia budynków i mienia oraz upraw rolnych ERGO Hestia rozpoczęła sprzedaż Agrocasco. To trzeci, ostatni etap wdrażania ERGO Ubezpieczeń Rolnych, czyli oferty dla rolników indywidualnych i przedsiębiorców rolnych obejmującej polisy obowiązkowe i dobrowolne.

– Maszyny i narzędzia rolnicze to dziś często drogi i nowoczesny sprzęt, który należy chronić. Tworząc nowy produkt, zbadaliśmy potrzeby rolników, dlatego ubezpieczenie wyróżnia szeroki zakres ochrony oraz wyjątkowa elastyczność – możliwość jego dostosowania do różnych potrzeb klientów, m.in. w zakresie ryzyk, limitów awarii, udziałów własnych, franszyzy integralnej, zakresu terytorialnego czy wariantu likwidacji szkód – mówi Jakub Welz, Menedżer Projektu ERGO Hestii. 

Agrocasco ochroni maszyny i narzędzia rolnicze

Dostępne od 22 maja w ramach ERGO Ubezpieczeń Rolnych Agrocasco zapewnia ochronę w zakresie all risk przed skutkami uszkodzenia, zniszczenia lub utraty maszyn i narzędzi wykorzystywanych w szczególności do prac rolnych. Zakres terytorialny polisy obejmuje Rzeczypospolitą Polską lub granice geograficzne Europy.

Agrocasco obejmuje ochroną maszyny rolnicze wykorzystywane w gospodarstwie, m. in. ciągniki rolnicze i kombajny do zbiorów upraw rolnych, siewniki, opryskiwacze lub narzędzia rolnicze, np. hedery do zbioru zbóż, przystawki do sieczkarni lub stoły do rzepaku używane w agrotechnice.

Szeroki zakres przedmiotowy

Agrocasco zapewnia ochronę w następujących sytuacjach:

  • od szkód powstałych w wyniku awarii spowodowanej przedostaniem się ciała obcego do wnętrza maszyny rolniczej lub narzędzia rolniczego,
  • od szkód powstałych w wyniku awarii wskazanego układu ciągnika rolniczego,
  • pokrycie kosztów holowania, transportu, parkowanie maszyny rolniczej, wynajęcia zastępczego przedmiotu ubezpieczenia, akcji ratowniczej i zabezpieczenia mienia przed zwiększeniem szkody,
  • odtworzenie tablic rejestracyjnych oraz wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i naklejek.

Na ścieżce sprzedaży jest także możliwość wprowadzenia stałej sumy ubezpieczenia przez cały okres umowy oraz zniesienia udziałów własnych.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl