ERGO Hestia wprowadza kalkulator wartości odtworzeniowej budynków

0
983

ERGO Hestia rozwija funkcjonalności Portalu Wiedzy Korporacyjnej – platformy edukacyjnej dla brokerów. Od września na platformie pośrednicy mogą uzyskać szacunkowe wartości odtworzeniowe budynków. Portal jest elementem kompleksowego programu ERGO Hestii, którego celem jest wspieranie agentów i brokerów w rozwoju i profesjonalizacji zawodowej.

Jednym z głównym motorów działania sopockiego ubezpieczyciela jest ścisła współpraca z agentami i brokerami. Zakłada ona wspieranie partnerów ubezpieczyciela w profesjonalizacji zawodowej, oferowanie nowych narzędzi, które składają się na doskonałość w obszarze obsługi.

– Wprowadzenie kalkulatora to kolejny krok w rozbudowie narzędzi, które służą naszym partnerom do sprawnej i szybkiej obsługi klientów. Kwestionariusz kalkulatora zawiera podstawowe informacje, które kalkulator na podstawie ujęcia wskaźnikowego przeliczy na szacowaną uśrednioną wartość odtworzeniową.

To duża zmiana w obszarze obsługi brokerów, która pozwoli im wykorzystywać platformę w praktyczny sposób w kontaktach z klientami – mówi Krzysztof Grelewicz, dyrektor ds. ubezpieczeń majątkowych i technicznych w ERGO Hestii.

Portal Wiedzy Korporacyjnej to platforma ERGO Hestii przeznaczona dla brokerów ubezpieczeniowych. W serwisie można znaleźć między innymi specjalistyczne szkolenia zawodowe prowadzone przez ekspertów ERGO Hestii oraz branżowe artykuły. Portal pełni również rolę centrum komunikacji brokera z ubezpieczycielem. 

Na platformie systematycznie pojawiają się nowe treści, np. dotyczące ustalenia prawidłowej sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniach mienia.

Ubezpieczyciel stale aktualizuje również bazę szkoleń zawodowych prowadzonych przez ekspertów, które są uwzględniane w realizacji obowiązku szkoleniowego brokerów.

Na platformie planowane są również spotkania inspiracyjne ze specjalnymi gośćmi.

Z zasobów portalu mogą korzystać zalogowani użytkownicy.

Poza Portalem Wiedzy Korporacyjnej w ramach rozwiązań udostępnianych partnerom przez ERGO Hestię znajdują się m.in. ERGO Biznes – rozwiązanie dające agentom możliwość prostszego i bardziej skutecznego oferowania produktów przeznaczonych dla przedsiębiorstw, oraz Program Certyfikacji Sieci Agencyjnej, czyli cykl szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe.

Jak wynika z badań ARC Rynek i Opinia zrealizowanych na grupie pośredników ubezpieczeniowych w kwietniu 2022 r., blisko 80% agentów wskazuje szkolenia z produktów ubezpieczeniowych jako istotny czynnik wpływający na wyniki w pracy.

Agenci uważają też, że szeroka wiedza produktowa oraz rozwój umiejętności sprzedażowych i interpersonalnych będą dla nich kluczowe w najbliższych latach.