Ergo Hestia zapewni usługi assistance nabywcom instalacji fotowoltaicznych

0
1987

Erato Energy ASI we współpracy z WDB zawarła 7 marca umowę ze STU Ergo Hestia, na podstawie której spółka będzie oferować swoim klientom indywidualnym assistance na sprzedawane i montowane instalacje fotowoltaiczne.

Ubezpieczenie będzie obejmowało organizację i pokrycie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących zakłóceniem działania lub przerwy w działaniu instalacji, takich jak:

  • zdarzenia losowe, w tym warunki atmosferyczne/siły natury, upadek drzewa, gniazda owadów lub ptaków, zabrudzenia,
  • awarie,
  • zniszczenia/wandalizm,
  • kradzież.

Świadczenia będą polegały zwłaszcza na:

  • diagnostyce przyczyn awarii,
  • naprawie lub wymianie niedziałających elementów instalacji (wraz z dostarczeniem nowych i pokryciem kosztów transportu),
  • usuwaniu gniazd owadów i ptaków,
  • czyszczeniu instalacji z trwałych zanieczyszczeń nieulegających samooczyszczeniu w wyniku opadów atmosferycznych (jeden raz w trakcie trwania ubezpieczenia).

Suma ubezpieczenia w przypadku każdej instalacji będzie wynosiła 8 tys. zł. Umowa o świadczenie usług pomocowych będzie obowiązywała przez 12 miesięcy, licząc od dnia następnego po montażu instalacji fotowoltaicznej przez Erato Energy. Za ten okres ubezpieczony nie będzie płacił składki.

Założenie programu jest takie, że po upływie powyższego okresu ubezpieczony będzie mógł przedłużyć umowę. Szkody będą likwidowane przez Mondial Assistance. Na podstawie odrębnej umowy zleceniobiorcą Mondial Assistance odpowiedzialnym za wykonanie usług związanych z likwidacją szkody, odpłatnie po cenach rynkowych, będzie Erato Energy.

Firma podkreśla, że wspomniany produkt stanowi innowację na polskim rynku instalacji fotowoltaicznych, a co więcej odpowiada realnemu zapotrzebowaniu klientów na tego typu produkty i generuje dodatkowe przychody dla Erato Energy.

(AM, źródło: Erato Energy ASI)