Ergo Ubezpieczenia Podróży rozszerza polisy o skutki Covid-19

0
1021

Ergo Ubezpieczenia Podróży jest kolejnym ubezpieczycielem działającym na polskim rynku, który z powodu utrzymującej się pandemii rozszerzył zakres ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu o szkody powstałe wskutek pandemii choroby zakaźnej, w tym Covid-19.

Po zmianach, jakich zakład dokonał w OWU pakietów TIP, TIP PLUS, TOP i TOP PLUS w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu, ochroną ubezpieczeniową objęte jest zachorowanie na Covid-19 do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia oraz świadczenie do 1 tys. euro na pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu w przypadku, gdy ubezpieczony będzie musiał przedłużyć swój pobyt za granicą z powodu objęcia go kwarantanną. W pakietach TOP i TOP PLUS ubezpieczeniem objęte są również koszty przerwania podróży w związku z zachorowaniem na Covid-19 najbliższego krewnego ubezpieczonego powodującym konieczność natychmiastowej hospitalizacji. Wspomniane opcje wymagają opłaty dodatkowej składki,

Natomiast w ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży, w ramach aktualnie obowiązującej składki, Ergo Ubezpieczenia Podróży rozszerzył zakres ochrony o zdarzenia związane z zachorowaniem na Covid-19. Oznacza to, że zakład zwróci poniesione koszty, jeśli ubezpieczony nie może odbyć podróży zgodnie z planem wskutek nagłego zachorowania na Covid-19 siebie lub współuczestnika wycieczki, zachorowania najbliższego krewnego skutkującego leczeniem szpitalnym, które nie zakończy się do dnia rozpoczęcia podróży, oraz śmierci w wyniku zachorowania na Covid-19 najbliższego krewnego współuczestnika podróży.

Oprócz tego ubezpieczyciel wdrożył również usługę Medi-Call, czyli możliwość telekonsultacji medycznej z polskim lekarzem pierwszego kontaktu.

Więcej na temat polis podróżnych chroniących na wypadek zarażenia się Covid-19:

(AM, źródło: Ergo Ubezpieczenia Podróży)