ESMA konsultuje zmiany w rozporządzeniu delegowanym MiFID II

0
412

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) rozpoczął konsultacje w sprawie niektórych aspektów wymogów dotyczących adekwatności w ramach dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II), w celu zaktualizowania swoich wytycznych w następstwie zmian dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Dokument konsultacyjny ESMA opiera się na wytycznych z 2018 r., które są obecnie poddawane przeglądowi po przyjęciu przez Komisję Europejską zmian w rozporządzeniu delegowanym MiFID II w celu włączenia czynników, ryzyka i preferencji związanych ze zrównoważonym rozwojem do niektórych wymogów organizacyjnych i warunków operacyjnych dla firm inwestycyjnych. Zmiany do rozporządzenia będą obowiązywać od 2 sierpnia 2022 r.

Główne zmiany wprowadzone do rozporządzenia i odzwierciedlone w projekcie wytycznych ESMA w zakresie zrównoważonego rozwoju to:

  • Zbieranie informacji od klientów na temat preferencji dotyczących zrównoważonego rozwoju.
  • Firmy będą musiały zbierać informacje od klientów na temat ich preferencji w odniesieniu do różnych rodzajów zrównoważonych produktów inwestycyjnych, w jakim zakresie chcą w nie inwestować; poziom informacji powinien być wystarczająco szczegółowy, aby można było dopasować preferencje do cech instrumentów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

W ramach oceny adekwatności firmy powinny pomóc klientom w zrozumieniu koncepcji „preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju” oraz różnych rodzajów produktów objętych definicją „preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju” zgodnie z definicjami zawartymi w lit. a), b) i c) rozporządzenia.

Następnie firmy mogłyby zbierać informacje na temat preferencji klienta w zakresie „minimalnej proporcji”, jak wspomniano w a) i b), jeśli klient zażądałby włączenia tych instrumentów finansowych do inwestycji. W przypadku gdy klient życzy sobie włączyć instrument finansowy, który uwzględnia zasadnicze niekorzystne wpływy (PAI) (kategoria (c) preferencji dotyczących zrównoważonego rozwoju), zebrane informacje mogą być oparte na możliwym skupieniu się klienta na aspektach środowiskowych, społecznych lub zarządzania, przy użyciu kategorii przedstawionych w SFDR RTS, takich jak emisje, wydajność energetyczna, woda, odpady itp.

Informacje o preferencjach związanych ze zrównoważonym rozwojem mogą być aktualizowane w ramach kolejnej regularnej aktualizacji informacji o kliencie lub podczas pierwszego spotkania z klientem po wejściu w życie zmian do rozporządzenia (2 sierpnia 2022 r.).

Sugerowane podejście do zbierania informacji od klientów na temat ich preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju w znacznej mierze opiera się na samoocenie. Jest to podejście odmienne od tego, którego oczekuje się od firm przy zbieraniu informacji na temat „tradycyjnych” parametrów oceny adekwatności.

W przypadku gdy firmy nie posiadają w swojej ofercie instrumentów finansowych, które spełniałyby preferencje klienta w zakresie zrównoważonego rozwoju, powinny jednak zebrać wszystkie informacje dotyczące tych preferencji. W takiej sytuacji firma powinna wyraźnie wskazać, że nie ma obecnie dostępnych produktów spełniających preferencje, a klient powinien mieć możliwość ich dostosowania. Wyrażane są opinie, że firmy nadal mogą rekomendować produkty, które nie spełniają preferencji klienta, dopiero gdy je dostosuje. Wyjaśnienie firmy i decyzja klienta powinny być udokumentowane w raporcie adekwatności. To dostosowanie „preferencji zrównoważonego rozwoju” klienta odnosi się jedynie do danej oceny odpowiedniości/do konkretnej transakcji, a nie do profilu klienta w ogóle.

Jeżeli klient nie odpowie na pytanie, czy ma preferencje dotyczące zrównoważonego rozwoju lub odpowie „nie”, firma może uznać takiego klienta za „neutralnego pod względem zrównoważonego rozwoju” i rekomendować produkty zarówno z cechami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, jak i bez nich.

Firmy będą musiały zapewnić pracownikom odpowiednie szkolenia na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem oraz prowadzić dokumentację dotyczącą preferencji klienta w zakresie zrównoważonego rozwoju (jeśli takie istnieją) oraz wszelkich aktualizacji tych preferencji.

Aby instrumenty finansowe mogły być uznane za uwzględniające preferencje zrównoważonego rozwoju, następujące trzy kategorie produktów finansowych powinny być zintegrowane z inwestycją:

  1. instrumenty finansowe, które realizują minimalną proporcję zrównoważonych inwestycji w działalność gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo, przy czym minimalna proporcja jest określana przez klienta lub potencjalnego klienta;
  2. instrumenty finansowe, które realizują minimalną proporcję zrównoważonych inwestycji, w przypadku gdy minimalna proporcja jest określana przez klienta lub potencjalnego klienta;
  3. instrumenty finansowe, które uwzględniają główny negatywny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, w przypadku gdy elementy świadczące o takim uwzględnieniu są określane przez klienta lub potencjalnego klienta.

(AM, źródło: SPBUiR)