Euler Hermes: Globalny poziom PKB wyniesie 2,4% w 2020 roku

0
134

Ekonomiści Euler Hermes prognozują, że w 2020 r. globalny wzrost gospodarczy osiągnie poziom 2,4%, by wzrosnąć do 2,8% w 2021 r.

W ocenie ekspertów ubezpieczyciela napięcia handlowe pomiędzy USA i Chinami powinny pozostać pod kontrolą. Ich zdaniem eskalacja taryf jest mało prawdopodobna w roku wyborczym. Dlatego przewidują niski wzrost obrotów handlowych na poziomie 1,8% w 2020 r. i 2,5% w 2021 r. Prognozy Euler Hermes przewidują również, że bez względu na to, kto wygra wybory prezydenckie, Stany Zjednoczone powinny wdrożyć większe bodźce stymulujące w 2021 r. i przeć nawet do większego zadłużenia publicznego i zadłużenia przedsiębiorstw.

Według ekonomistów ubezpieczyciela Chiny nie będą stymulować gospodarki globalnej. Wzrost PKB Państwa Środka powinien osiągnąć poziom 5,9% w 2020 r. i 5,8% w 2021 r. dzięki umiarkowanym bodźcom monetarnym i fiskalnym. I zdaniem Euler Hermes to wystarczy, aby osiągnąć wiodący cel podwojenia PKB z 2010 r. do 2020 r., ale obecne spowolnienie nie powinno ulec odwróceniu.

Prognoza ekspertów ubezpieczyciela przewiduje również, że gospodarka w strefie euro powinna rosnąć poniżej jej potencjalnego tempa 1,4% w latach 2020–2021, ponieważ wyzwania sektora samochodowego będą dominować, podczas gdy prognozuje się, że wydatki fiskalne pozostaną tylko na umiarkowanym poziomie. Polityki pieniężne pozostaną akomodacyjne w większości krajów, oferując sieć bezpieczeństwa dla wzrostu i rynków, natomiast rozległe niepokoje polityczne powinny prowadzić do bardziej redystrybucyjnych polityk budżetowych i wyższych pensji kosztem zysków przedsiębiorstw.

Zdaniem ekonomistów Euler Hermes przedsiębiorstwa działające na rynku krajowym (w sektorze usług i budownictwa) prześcigną spółki polegające na przychodach zagranicznych ze względu na bardzo ekspansywny kurs polityk pieniężnych i budżetowych, które w głównej mierze będą sprzyjać popytowi krajowemu. Z kolei rynki kapitałowe powinny pozostać w reżimie (wyjątkowo) niskiej zmienności, ponieważ będzie dominował efekt spowalniający niekonwencjonalnej polityki pieniężnej. Natomiast dolar powinien stracić na wartości -4% w 2020 r. podczas wspierania apetytu na ryzyko na rynkach wschodzących wskutek bardzo nisko przychodowego środowiska w gospodarkach zaawansowanych.

(AM, źródło: MultiAN)