Euler Hermes: Rekordowa liczba niewypłacalności

0
517

W trakcie trzech kwartałów 2019 r. w Monitorach Sądowych i Gospodarczych opublikowano informację o 757 niewypłacalnych polskich firmach. Rok wcześniej miały miejsce 723 takie publikacje (+5% r/r) – wynika z danych zebranych przez Euler Hermes.

Ubezpieczyciel zauważa, że minione trzy kwartały były okresem największej liczby niewypłacalności polskich firm na przestrzeni ostatniej dekady.

źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes

Nie jest to więc na pewno kwestia przypadku, popytowa lub nawet chwilowego splotu kilku czynników – ocenia Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes odpowiedzialny za ocenę ryzyka. – Mimo że wzrost gospodarczy nadal jest solidny, to prosperita sprzyjała tylko tym firmom, które na czas postawiły na optymalizację kosztów i zwiększenie rentowności. Pozostali przedsiębiorcy nie zostali zaskoczeni zmianą poszczególnych czynników rynkowych, ale zderzyli się ze zmianą całego rynku. Obecnie rynku pracownika, skoncentrowanego nie tylko na dystrybucji, ale i w ślad za tym produkcji, rynku szybkiego przepływu informacji promującego wartość dodaną, a nie naśladownictwo, rynku otwartych granic i internacjonalizacji nie tylko dostaw, ale i kryzysów. Rynku z szybko domykanym systemem podatkowym, na którym urząd skarbowy przejął inicjatywę, korzystając m.in. z digitalizacji w większym stopniu niż wiele polskich firm – dodaje.

źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes

Liczba niewypłacalności rosła niemal we wszystkich sektorach. W budownictwie pogorszenie (lub dopiero jego początki) miało miejsce później niż w innych branżach, ale III kwartał zdecydowanie nie należał do udanych. We wrześniu, czyli w pełni rekordowego sezonu opublikowano informacje o 17 niewypłacalnościach firm budowlanych. Z kolei w sektorze usług ryzyko nie wzrosło, ale mierzone liczbą niewypłacalności (195) nadal było jednym z najwyższych na rynku. Euler Hermes zauważa, że zwiększa się liczba niewypłacalnych producentów żywności (przede wszystkim hodowla i przetwórstwo mięsa) – z kilku w skali każdego z poprzednich miesięcy do 11 we wrześniu.

źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes

***

Niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego.

(AM, źródło: MultiAN)