Euler Hermes zabezpieczy transgraniczny transport odpadów

0
417

Euler Hermes poszerzył swoją ofertę o środowiskowe gwarancje ubezpieczeniowe. Nowy produkt zabezpiecza roszczenia z tytułu transgranicznego przemieszczania odpadów.

Gwarancja ma zapewniać wsparcie w realizacji wyzwań biznesowych nie tylko wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom utylizującym czy transportującym odpady, ale też wielu firmom produkcyjnym.

– Ponieważ w Polsce nadal brakuje m.in. specjalistycznych spalarni czy innych zakładów kompleksowo utylizujących różnego rodzaju odpady, to nierzadko więcej się z Polski wywozi, niż przywozi odpadów wymagających takiej utylizacji. Gdy zaś mamy do czynienia z ich importem, to trzeba wiedzieć, że podlega on rygorystycznym procedurom prawnym – a jednym z elementów decydujących o sprawności tego systemu są właśnie gwarancje. Służą one nie tylko zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń, zapewnieniu środków w celu naprawy ewentualnych szkód dla środowiska, ale są także jednym z bezpieczników całego systemu transportu odpadów. Jako ich wystawca bierzemy na siebie obowiązek weryfikacji firm ubiegających się o nie (finansowej, organizacyjnej, doświadczenia etc.), co przedkłada się m.in. na wyeliminowywanie firm przypadkowych i niesprawdzonych. To jest nie tylko nasza odpowiedzialność, ale też wkład w racjonalne zarządzanie transportem i gospodarowaniem odpadami, co jest w interesie przyszłości nas wszystkich – mówi Andrzej Puta, dyrektor Biura Gwarancji Euler Hermes.

Gwarancje zabezpieczające roszczenia z tytułu transgranicznego przemieszczania odpadów muszą przedkładać firmy mające w głównym przedmiocie transport i gospodarowanie odpadami, w tym transgraniczne, czy też zakłady gospodarki komunalnej zarządzające wysypiskami odpadów. Regulacje i wymogi te spełnić muszą także m.in. firmy z branży budowlanej – transportujące podkłady torowe czy zakłady chemiczne, których działalność może powodować szkodliwe skutki dla środowiska. Taką ochronę muszą również posiadać firmy produkcyjne, które korzystają z instalacji lub urządzeń wymagających zezwolenia, pozwolenia zintegrowanego, decyzji ze względu na potencjalne zagrożenie dla środowiska.

Ryzyko wystawcy gwarancji obejmuje:

  • koszty transportu (przywóz/wywóz/tranzyt)
  • koszty odzysku lub unieszkodliwiania, w tym koszty niezbędnych procesów przejściowych
  • koszty składowania przez okres 90 dni
  • przemieszczanie, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, które nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z planem
  • sytuacje gdy przemieszczanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów było nielegalne

(AM, źródło: Multi AN)