Europ Assistance: Kobiety najczęściej posiadają assistance samochodowy

0
444

Z IX Ogólnopolskiego Badania Assistance wynika, że coraz więcej Polek posiada i korzysta z assistance. W tegorocznym badaniu 38% ankietowanych kobiet potwierdziło posiadanie takiego ubezpieczenia. Jeszcze dziesięć lat temu takiej odpowiedzi udzieliło tylko 22% respondentek.

Badane najczęściej posiadają assistance samochodowy (89% wskazań). Na drugim miejscu znalazł się assistance domowy (25%), a w dalszej kolejności medyczny (16%) i podróżny (11%). Najbardziej przydatną usługą, poza najpopularniejszym holowaniem (85%), jest pomoc medyczna (56%), pomoc w podróży (52%) i pomoc w domu (21%).

Taki sam procent respondentek posiadających assistance zadeklarował, że korzysta z pomocy w praktyce. 14% korzysta z nich co najmniej raz w roku, a 96% jest zadowolona z uzyskanego wsparcia.

52% badanych zadeklarowało, że w razie nagłej awarii auta dzwoni do swojego małżonka lub partnera. Z usług firm assistance korzysta co czwarta ankietowana. 18% udaje się do serwisu samochodowego lub zakładu naprawczego. Z kolei 9% korzysta z pomocy znajomych. Bezpośrednio do pomocy drogowej dzwoni 5%, a tylko 1% korzysta ze wsparcia sąsiedzkiego*. W kontekście awarii w domu 51% badanych liczy na wsparcie małżonka lub partnera (51%). Z pomocy firmy assistance i specjalisty ds. napraw korzysta 40% respondentek.

***

*Można było zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź.

(AM, źródło: Europ Assistance)