Europ Assistance Polska: Jakie assistance dla seniora?

0
644

Europ Assistance Polska podpowiada, jaka oferta usług pomocowych skierowana do rynku 60+ (osoby po ukończeniu sześćdziesiątego roku życia) będzie najbardziej atrakcyjna.

Assistance dla seniora mogą zawierać pakiet całodobowej, nieodpłatnej pomocy medycznej, a także pomocy w domu. W ramach programu klienci mają do dyspozycji pomoc profesjonalistów: lekarza, specjalisty z zakresu napraw domowych i wielu innych. Dobór świadczeń w programach skierowanych do tej grupy docelowej dobierany jest specjalnie, biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby starszych klientów. Warto podkreślić, że dzięki rozwojowi nowoczesnej technologii z zakresu teleopieki dostępne są również rozwiązania zdalnego monitorowania stanu zdrowia seniora, w postaci specjalnych opasek czy kardiomonitoringu.

W ramach assistance medycznego, osoby starsze mogą mieć zapewnioną nieodpłatną wizytę lekarza pierwszego kontaktu lub pielęgniarki. W razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania poinformowani o tym konsultanci zorganizują transport do szpitala, a także transport powrotny do miejsca zamieszkania. Ponadto, starsi klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc po hospitalizacji, w ramach której zapewniona będzie opieka pielęgniarska, pomoc domowa, a także zakup i dostarczenie artykułów spożywczych i lekarstw. Wśród wielu przydatnych świadczeń, może znaleźć się również nieodpłatna organizacja procesu rehabilitacji, wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, a także organizacja wizyty u lekarza specjalisty i dostęp do całodobowej infolinii medycznej, w ramach której mogą oni również skonsultować swój stan zdrowia z dyżurującym lekarzem.

Starsi klienci często potrzebują również wsparcia i opieki w domu. Pakiet pomocy assistance może obejmować swoim zakresem nie tylko takie zdarzenia, jak awaria sprzętu RTV/AGD, zatrzaśnięcie zamków, ale także wsparcie w zakupie żywności i leków, pomoc profesjonalnej opiekunki, czy pomoc sprzątającą.

W związku z zachodzącymi zmianami demograficznymi widzimy rosnącą potrzebę budowania oferty skierowanej do osób powyżej 60. roku życia. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby osób w starszym wieku są specyficzne. Zauważamy również potencjał dla tego typu produktów. Z badań produktowych, które prowadziliśmy jakiś czas temu, jasno wynika, że produkty skierowane do osób starszych mają duży potencjał rozwojowy. Z jednej strony wpływa na to fakt, że społeczeństwo się starzeje, z drugiej mamy do czynienia z coraz większą mobilnością młodszych pokoleń, które chcą zapewnić opiekę swoim rodzicom czy dziadkom. Dlatego zachęcamy ubezpieczycieli, żeby częściej dodawali takie pakiety do swojej oferty – mówi Marcin Zieliński, dyrektor sprzedaży w Europ Assistance Polska.

(AM, źródło: Europ Assistance Polska)