Europ Assistance Polska zabezpieczy na ewentualność nowych pandemii

0
576

Europ Assistance przygotowała nowy produkt, który będzie chronił nie tylko w przypadku Covid-19, ale również ewentualnych nowych i nieznanych dotąd chorób zakaźnych powodujących zagrożenie epidemiczne. Tarcza Epidemiczna Plus gwarantuje pomoc na różnych etapach epidemii, począwszy od profilaktyki dla osób zdrowych, aż po rekonwalescencję poszpitalną i wypłatę odszkodowania szpitalnego w przypadku osób zarażonych.

Nowa oferta obejmuje ochronę związaną z wystąpieniem epidemii/pandemii i wsparcie podczas różnych jej etapów tj. ochronę profilaktyczną, pomoc w trakcie kwarantanny, pomoc w trakcie leczenia szpitalnego i po hospitalizacji oraz usługi telemedycyny. Klienci będą mieli zagwarantowane rozpoznanie objawów, zdalne konsultacje medyczne z lekarzem pierwszego kontaktu czy telekonsultacje psychologiczne. Dodatkowo w ofercie znajduje się szereg przydatnych świadczeń, np. opieka nad dziećmi czy zakupy z dostawą do domu. W ramach produktu przewidziane jest także dzienne świadczenie finansowe za hospitalizację i wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu ewentualnego pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.

Oprócz ochrony w związku z Covid-19 Tarcza Epidemiczna Plus zapewnia również wsparcie w razie wystąpienia innych chorób zakaźnych, które nie zostały jeszcze ujęte w wykazie ICD10 (międzynarodowa klasyfikacja chorób i procedur medycznych, stworzona przez Światową Organizację Zdrowia) skutkujących wybuchem epidemii lub pandemii.

Mamy świadomość, że pandemia koronawirusa może nie być jedynym globalnym zagrożeniem zdrowotnym, z jakim przyjdzie nam zmierzyć się w przyszłości. Analizy i badania pokazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia innych chorób zakaźnych na globalną skalę jest wysoce prawdopodobne. Chcemy chronić klientów i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa już teraz oraz odpowiednie wsparcie w przyszłości. Tarcza Epidemiczna Plus to pionierski produkt, który gwarantuje znacznie szerszą i efektywniejszą ochronę niż obecnie funkcjonujące na rynku. Z naszych badań i analiz wynika, że takie są oczekiwania klientów i rynku ubezpieczeń grupowych. Cieszymy się, że jako pierwsi możemy zaproponować taki produkt naszym partnerom biznesowym i klientom – podkreślił Ryszard Grzelak, prezes Europ Assistance Polska.

Firma zapewnia, że istnieje możliwość modyfikacji kształtu Tarczy Epidemicznej Plus oraz łączenia z innymi ubezpieczeniami, w zależności od potrzeb klientów.

Tarcza Epidemiczna Plus jest kolejną ofertą Europ Assistance Polska przygotowaną w związku z wystąpieniem pandemii. W kwietniu firma wprowadziła na rynek produkt COVID-19.

(AM, źródło: Europ Assistance Polska)