Europ Assistance: Zrównoważone życie w domu okiem Europejczyków

0
352

Europejczycy mają duże obawy dotyczące śladu węglowego. Drastyczne działania mające na celu zmniejszenie emisji CO2 w domu będą wymagały większego wsparcia ze strony instytucji publicznych i prywatnych – wynika z pierwszej edycji badania „Sustainable Living at Home” przeprowadzonego na zlecenie Europ Assistance, dotyczącego zrównoważonego życia w domu.

Europejczycy deklarują wysoką troskę o środowisko

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że Europejczycy stali się bardziej świadomi śladu węglowego. Przełożyło się to na wzrost troski o środowisko: ogółem (78%), jak i w domu (76%). Kwestia ta odgrywa znacznie większą rolę w krajach Europy Południowej, takich jak Włochy (89%), niż w krajach zachodnich, takich jak Niemcy (73%).

Ponadto kraje europejskie w różny sposób postrzegają potrzebę działania: Włosi, Austriacy, Portugalczycy są najbardziej wrażliwi i najczęściej uważają działania ekologiczne w domu za ważne. Należą do nich takie czynności, jak:

  • zmniejszenie zużycia energii,
  • zarządzanie odpadami,
  • naprawa wycieków i urządzeń gospodarstwa domowego, gdy tylko jest to możliwe,
  • działania związane z transformacją domu, takie jak remont, izolacja ścian, dachu, instalacja regulatorów przepływu wody itp.

Różne poziomy zaangażowania w zrównoważony rozwój w domu

Postawy Europejczyków można podzielić na 5 grup, od najbardziej zaangażowanych do najmniej zaangażowanych:

  1. Green committed (16%) są zdecydowanie najbardziej zaangażowani w sprawę ekologii, zarówno pod względem swoich zachowań, jak i działań, które podjęli lub planują podjąć. Uważają, że wszystkie „zielone” postawy są ważne; w tej walce motywuje ich zarówno aspekt finansowy, jak i chęć ratowania planety. Są świadomi obowiązujących przepisów. Grupa ta reprezentowana jest przez młodych Europejczyków w wieku ok. 40 lat. Wielu z nich ma dzieci i zamieszkuje głównie duże miasta.
  2. Green Savers (19%) są szczególnie zainteresowani zmniejszeniem zużycia energii. Motywuje ich aspekt finansowy, ale także świadomość ekologiczna. Są to głównie mężczyźni i kobiety w wieku około 40 lat z dziećmi, właściciele mieszkań w dużych miastach.
  3. Green Sobers (36%) są bardzo zaniepokojeni swoim śladem ekologicznym: już teraz przyjmują różne zachowania „antyodpadowe” (recykling, zmniejszenie zużycia energii i odpadów, naprawa wycieków i urządzeń itp.). Są jednak dość krytyczni wobec instytucji publicznych i prywatnych, jeśli chodzi o wspieranie ich walki. Chociaż nie mają wątpliwości co do przydatności obowiązkowych norm i przepisów, o których mają niewielką wiedzę, uważają, że podmioty te zapewniają nieznaczne wsparcie, szczególnie w zakresie pomocy finansowej lub praktycznej, takiej jak dostęp do sieci zaufanych rzemieślników. Większość w tej grupie stanowią kobiety w wieku powyżej 50 lat, żyjące w związku, bez dzieci, mieszkające w domach lub mieszkaniach w małych miastach.
  4. Technos (16%) są raczej oderwani od ekologicznej walki i przyjęli niewiele „zielonych” postaw. Stawiają na nowe technologie, aby zmniejszyć swój ślad ekologiczny: aplikacje oszczędzające energię, punkty ładowania pojazdów elektrycznych, konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego z pomocą asystenta wideo. Chociaż są dość dobrze zaznajomieni z regulacjami wprowadzanymi w Europie, nadal mają wątpliwości co do ich wykonalności. Grupa reprezentowana głównie przez mężczyzn poniżej 40 r.ż., przeważnie z co najmniej jednym dzieckiem, najczęściej wynajmujących domy w dużych miastach.
  5. Constraints (13%) twierdzą, że nie przejmują się zbytnio swoim śladem ekologicznym i koncentrują się głównie na podstawowych działaniach. Motywowani są przede wszystkim oszczędnościami finansowymi, przyjmują niewiele „zielonych” postaw. Są zaskoczeni standardami i obowiązkami wprowadzanymi przez instytucje, mimo że są z nimi całkowicie zaznajomieni. Do tej grupy należą mężczyźni i kobiety ok. 50 r.ż., mieszkający samotnie, wielu z nich wynajmuje mieszkanie w małych miastach.

Ubezpieczenie ważne dla 84% Europejczyków

Zmiany klimatyczne to nie jedyna obawa Europejczyków. Niepokoi ich, jaki ma to wpływ na ich domy: 68% z nich martwi się narażeniem domu na ryzyko klimatyczne, a 84% uważa, że ochrona przed ryzykiem klimatycznym jest ważnym czynnikiem przy wyborze ubezpieczenia.

Badani liczą na zabezpieczenie finansowe z ubezpieczenia i oczekują niezawodnych usług assistance, w szczególności naprawy szkód w domu, relokacji i eliminacji szkodników, które są trzema najwyżej ocenianymi usługami spośród dziesięciu zaproponowanych w ankiecie.

Większość preferuje łatwe zachowania ekologiczne

Europejczycy mają tendencję do skupiania się na tym, co mogą zrobić. „Zielone działania”, które są łatwe do wdrożenia, są wielkim hitem. Wielu mieszkańców naszego kontynentu deklaruje, że niektóre z nich wcielają już w życie. Jest to głównie: recykling odpadów (88%), zmniejszenie zużycia energii (85%), zmniejszenie ilości odpadów (85%), naprawa urządzeń, gdy jest to możliwe (78%) i naprawa wycieków (72%). 

Europejczycy stawiają na zrównoważony rozwój: 75% respondentów woli naprawić zepsute urządzenie domowe, niż kupować nowe. Ich preferowaną usługą, spośród wszystkich wymienionych w badaniu, jest dostęp do „usługi awaryjnej naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, która naprawi wszystkie urządzenia w domu w przypadku awarii i zapewni wykwalifikowanych rzemieślników”. 

Ratowanie planety nie jest jedynym motorem zachowań ekologicznych. W rzeczywistości oszczędności finansowe są główną motywacją do działania (57%), wyprzedzając ratowanie planety (46%).  

Oczekiwane zaangażowanie ubezpieczycieli

Badanie pokazuje, że 54% respondentów nie czuje wsparcia ze strony instytucji publicznych, a 61% ze strony ubezpieczycieli w rozwiązywaniu kwestii związanych ze zmianami klimatu. To może wynikać z faktu, że Europejczycy odczuwają rozdźwięk między potrzebą ograniczenia emisji CO2 (i związanymi z tym regulacjami), a ich możliwościami w tym zakresie.

Istnieje jednak sposób na to, aby firmy publiczne i prywatne były bardziej obecne w tym procesie. W szczególności ubezpieczyciele, którzy są postrzegani jako pierwszy możliwy dostawca ochrony przed ryzykiem klimatycznym (65%), znacznie powyżej usług państwowych i publicznych (20%). Ubezpieczyciele mogą zaspokoić wysokie zapotrzebowanie Europejczyków na usługi naprawcze, porady dotyczące dotacji lub informacje na temat bardziej zrównoważonego stylu życia.  

O badaniu:

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2023 r. przez Adwise, wyspecjalizowaną firmę zajmującą się badaniami rynku, wśród 7000 osób z 7 krajów Europy: Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Austrii. Badanie śledzi postawy i nawyki środowiskowe Europejczyków. 

(AM, źródło: Europ Assistance)