Europa Środkowo-Wschodnia ubezpieczeniami majątkowymi stoi

0
162

Przypis składki brutto 17 rynków ubezpieczeniowych Europy Środkowo-Wschodniej osiągnął na koniec czerwca tego roku poziom 20,75 mld euro, o 8,3% więcej niż rok wcześniej i o około 900 mln euro więcej niż w I półroczu 2019 r. Za wyjątkiem Estonii i Słowacji, działalność ubezpieczeniowa na wszystkich rynkach regionu osiągnęła wolumen wyższy niż dwa lata wcześniej, jeszcze przed pandemią. Głównym motorem wzrostu były linie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – wynika z najnowszego raportu ubezpieczeniowego xprimm.com.

Wszystkie rynki odnotowały dynamikę powyżej 100%. Siedem z nich: Albania, Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Kosowo, Macedonia Północna i Rumunia uzyskało nawet dwucyfrowe tempo wzrostu. Jedynie rezultaty Słowacji i Łotwy były minimalnie wyższe niż rok wcześniej. Wśród rynków, które odnotowały największy wzrost GWP, głównymi czynnikami napędzającymi były ubezpieczenia majątkowe – zwłaszcza tam, gdzie rok wcześniej ucierpiały na skutek ekstremalnych zagrożeń naturalnych – oraz ubezpieczenia komunikacyjne, wobec rosnącej liczby rejestracji samochodów.

Polska, Czechy, Węgry, Słowenia i Rumunia pozostały w pierwszej piątce rynków w regionie, utrzymując hierarchię ustaloną w 2020 r. Odpowiadają one łącznie za około 76% regionalnego przypisu, przy czym każdy z nich utrzymuje wagę regionalną prawie niezmienioną w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Sprzedaż w sektorze ubezpieczeń majątkowych wzrosła o 7,94% r/r, do poziomu 14,39 mld euro, przekraczając wartość GWP z pierwszej połowy 2019 r. o ponad 900 mln euro. Największy wkład w wartościach bezwzględnych do wzrostu składki miały dwa rynki: Polska (392,63 mln euro) i Czechy (392,63 mln euro).

Z kolei przypis w ubezpieczeniach na życie regionu wyniósł 6,35 mld euro, o 9,1% więcej niż na koniec czerwca 2020 r. Temu rezultatowi zabrakło około 22 mln euro do wartości z pierwszego półrocza 2019 r.

Wypłacone odszkodowania i świadczenia spadły o prawie 5% r/r, do 11,34 mld euro, przy czym trend także wyznaczały linie ubezpieczeń majątkowych. Odszkodowania w sektorze non-life wzrosły o 4,03%, do 6,62 mld euro. Głównym czynnikiem wzrostu były wypłaty roszczeń z tytułu gradobić i przymrozków w Czechach. Natomiast świadczenia i odszkodowania wypłacone z tytułu ubezpieczeń na życie wzrosły o 6,36% r/r, do 4,72 mld euro, co można częściowo wytłumaczyć wzrostem śmiertelności spowodowanym pandemią, a także problemami zdrowotnymi wywołanymi przez fale upałów, które nawiedziły niektóre kraje.

(AM, źródło: xprimm.com)