Filipiny: Mikroubezpieczenia rosną najszybciej

0
445

Podatność na katastrofy naturalne w połączeniu z naciskiem rządu na inwestycje infrastrukturalne i związaną z nimi ochroną ubezpieczeniową spowoduje wzrost rynku ubezpieczeń ogólnych na Filipinach z 1,5 mld dol. w 2017 r. do 2 mld dol. w 2022 r.

Jak ujawnia raport Global Data na temat najważniejszych trendów i szans do 2022 r. w filipińskich ubezpieczeniach ogólnych, składka przypisana brutto odnotowała w latach 2013–2017 skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 10,7%. Łącznie ubezpieczenia komunikacyjne, nieruchomości oraz morskie, lotnicze i transportowe w 2017 r. stanowiły ponad 75% ubezpieczeń ogólnych.

Według Banku Światowego kraj doświadcza średnio 3,5 mld dol. strat rocznie wskutek tajfunów i trzęsień ziemi. W 2018 r. rząd odnowił polisę ubezpieczenia parametrycznego, podwajając sumę do 391 mln dol. Penetracja ubezpieczeń ogólnych (mierzona jako procent PKB) na poziomie 0,48% w 2017 r. jest bardzo niska w porównaniu ze średnią dla rynków rozwiniętych (3,28%), a nawet dla rynków wschodzących (1,3%). Poza ubezpieczeniami konwencjonalnymi, na Filipinach rośnie rynek mikroubezpieczeń dla gospodarstw domowych o niskim dochodzie. Jest to jeden z segmentów o najszybszym wzroście. Składka przypisana brutto z mikroubezpieczeń uzyskała w latach 2013–2017 CAGR na poziomie 33,2%.

(AC, źródło: Global Data)