Filmy w branży ubezpieczeniowej, czyli jak efektywnie edukować klientów

0
1134

W erze cyfrowej transformacji branża ubezpieczeniowa stoi przed wyzwaniem, jak przekazać skomplikowane informacje w sposób, który będzie zarówno angażujący, jak i zrozumiały.

Odpowiedź może tkwić w rosnącej sile content marketingu, a konkretnie w filmach edukacyjnych, które zyskują na znaczeniu jako kluczowe narzędzie w komunikacji z klientami.

Film, będąc medium wizualnym, ma zdolność opowiadania historii w sposób, który inne formy contentu mogą tylko próbować naśladować. W branży ubezpieczeniowej, gdzie produkty często są abstrakcyjne i niełatwe do przedstawienia, oferuje możliwość zilustrowania zalet ubezpieczenia, przekazania świadomości ryzyka oraz zobrazowania skutków braku odpowiedniej ochrony w przystępny i zapamiętywalny sposób.

Rynek ubezpieczeń, wciąż ewoluujący i adaptujący nowoczesne technologie komunikacyjne, znajduje w filmach edukacyjnych potężne narzędzie, które coraz śmielej wykorzystuje w dialogu z klientami. Badanie przeprowadzone przez #AvatarAgenta na próbie 210 klientów ubezpieczeniowych dostarcza wartościowych danych na temat preferencji klientów w zakresie filmów o różnych typach ubezpieczeń.

Jakie ubezpieczenia przyciągają uwagę klientów?

Klienci otrzymali do obejrzenia pakiet krótkich filmów o ubezpieczeniach. W ramach pakietu były filmy o ubezpieczeniu autocasco, assistance, travel, domów i mieszkań, grupowym na życie i prywatna opieka medyczna. Nie było przymusu obejrzenia, ale jedynie prośba o poznanie produktu przy okazji wznowienia polisy. Poprosiliśmy każdego klienta, by wybrał tylko dwa spośród filmów do obejrzenia.

Z badania wynika, że film o grupowym ubezpieczeniu na życie cieszy się największą popularnością wśród klientów. Był wybrany przez 75,7% wszystkich respondentów. Ta liczba może odzwierciedlać rosnącą świadomość konieczności zabezpieczenia nie tylko zdrowia, ale i życia, a także troskę o przyszłość finansową rodziny.

Na drugim końcu spektrum znajduje się film ukazujący możliwość wykupienia abonamentu medycznego, czyli prywatna opieka medyczna. Zaledwie ok. 11% klientów wybrało ten materiał. Może to wskazywać na mniejszą świadomość istnienia tego typu ochrony lub na wyższe zadowolenie klientów z obecnego systemu opieki zdrowotnej, w co raczej wątpię. Za mało danych, by głębiej przeanalizować tę kwestię na tym etapie badań.

Interesujące jest również, że ubezpieczenie assistance pojazdu, z zainteresowaniem na poziomie 33,8%, oraz ubezpieczenie AC pojazdu (ok. 28,1%) również wzbudziły znaczące zainteresowanie. Wskazuje to, że nadal mogą występować braki w wiedzy na temat działania tych produktów ubezpieczeniowych.

Zrozumienie i zaangażowanie

W badaniu były również poruszone kwestie samego postrzegania filmów i content marketingu w procesie obsługi klienta, doradztwie ubezpieczeniowym i pracy agenta.

Aż 95,7% uczestników badania uznało, że filmy w jasny i zrozumiały sposób opowiadają o skomplikowanych aspektach ubezpieczeń. Tylko 4,3% respondentów uznało filmy za niejasne.

Wpływ filmu na decyzje klientów

Kiedy przyjrzymy się zainteresowaniu rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej po obejrzeniu filmu, dane stają się jeszcze bardziej interesujące. Więcej niż połowa badanych, dokładnie 53,3%, zadeklarowała zwiększone zainteresowanie ubezpieczeniem w wyniku obejrzenia filmu. To świadczy o tym, że filmy edukacyjne nie tylko informują, ale również skutecznie motywują do podjęcia działań.

Badanie ujawniło, że 40% respondentów uznało, iż forma promocji znacząco wpływa na ich decyzje zakupowe. To potężny sygnał dla branży, który podkreśla, że inwestycja w jakościowy content może bezpośrednio przekładać się na wyniki sprzedażowe. Ponadto, imponujące 82% uczestników badania postrzega tę formę promocji jako wyróżniającą się pozytywnie wśród innych, a 78% zadeklarowało, że treść jest na tyle interesująca, że podzieliliby się nią ze znajomymi.

Content marketing musi budować relacje

Content marketing w branży ubezpieczeniowej nie może ograniczać się do zwykłego przekazu informacyjnego. Musi budować relacje, edukować i dostarczać wartości. Film jako medium jest szczególnie dobrze przystosowany do tego zadania, ponieważ może dostarczyć klientom zarówno danych i faktów, jak i emocji oraz doświadczeń, które pomagają w budowaniu trwałych relacji i lojalności.

Film staje się wartościowym narzędziem w arsenale content marketingu branży ubezpieczeniowej. Możliwość opowiedzenia historii, wizualizacji korzyści i zwiększenia świadomości klientów czyni go nie tylko narzędziem marketingowym, ale również medium edukacyjnym, które ma realny wpływ na decyzje zakupowe klientów. Dla agencji ubezpieczeniowych, które chcą iść z duchem czasu, inwestycja w wysokiej jakości content filmowy może okazać się właściwym kierunkiem.

Bartosz Wolski
www.avataragenta.pl