Finanstilsynet: Interesy klientów i beneficjentów Gefion są zagrożone

0
744

Duński Urząd Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet) ocenia, że Gefion Insurance A/S nie spełnia kapitałowego wymogu wypłacalności i ma poważne problemy z płynnością. Dlatego uważa, że interesy ubezpieczających i uprawnionych z umów ubezpieczenia zawartych z zakładem są zagrożone. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zapewnia, że monitoruje rozwój wypadków.

W opublikowanym 14 stycznia komunikacie Finanstilsynet poinformował też, że uważa za niewłaściwe, jeśli firma próbuje rozwiązać problemy z płynnością poprzez zwiększanie przychodów ze składek. Dlatego organ zakazał Gefion rozszerzania zakresu działalności. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie może działać na innych rynkach niż te, na których obecnie funkcjonuje, oraz nie wolno mu oferować produktów ubezpieczeniowych innych niż obecnie posiadane w portfelu.

O sprawie zostali poinformowani już regulatorzy z krajów, w których działa Gefion, m.in. UKNF. Polski Urząd przypomniał, że w przypadku dalszego pogarszania się sytuacji finansowej Gefion, duński organ nadzoru może podjąć dalsze działania nadzorcze. Najbardziej dotkliwe z perspektywy podmiotu, a w konsekwencji także klientów i osób poszkodowanych działanie nadzorcze to cofnięcie zezwolenia, czego skutkiem może być zarządzenie likwidacji i wyznaczenie likwidatora w Danii oraz złożenie wniosku o upadłość.

UKNF zapewnił również, że pozostaje w stałym kontakcie z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz duńskim organem nadzoru finansowego.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl