Finax zaoferował OIPE w Polsce

0
584

Słowacki fintech Finax jako pierwszy w Europie uzyskał licencję na oferowanie Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego. Robodoradca już udostępnił OIPE na polskim rynku.

OIPE ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. Charakterystyczną cechą nowego produktu będzie możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenia go – przy zmianie miejsca zamieszkania – z jednego państwa członkowskiego UE do innego.

Produktem zbliżonym do OIPE jest w Polsce Indywidualne Konto Emerytalne. Dlatego w ustawie wprowadzającej produkt w naszym kraju zastosowane zostały podobne rozwiązania podatkowe jak w IKE. Dochody generowane w czasie oszczędzania na subkoncie OIPE są zwolnione z opodatkowania. Dotyczy to także dochodów powstałych w momencie wypłaty środków z takiego subkonta, po zrealizowaniu celu oszczędzania. Roczny limit wpłat na OIPE stanowi kwotę odpowiadającą 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2023 roku limit wpłat na OIPE wynosi 20 805 zł.

Opłata za zarządzanie portfelem dla OIPE w Finax  wynosi 0,72% (0,6% + VAT) w skali roku. I jest to jedyna opłata, jaką pobiera fintech. Na OIPE w Finax można przenieść środki ze swojego IKE.

(AM, źródło: Finax, gu.com.pl)