Frédéric de Courtois na czele Insurance Europe

0
403

Frédéric de Courtois, wiceprezes Grupy AXA, został wybrany na szefa Insurance Europe. Otrzymał jednomyślne poparcie dla kierowania federacją europejskich stowarzyszeń ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych przez następne trzy lata.

– Moim głównym priorytetem będzie przyczynienie się do budowy lepszej i bardziej konkurencyjnej Europy. Branża ubezpieczeniowa pragnie konstruktywnego zaangażowania i współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu opracowania i współtworzenia odpowiednich rozwiązań – powiedział Frédéric de Courtois w przemówieniu wygłoszonym podczas 14. Międzynarodowej Konferencji Insurance Europe w Helsinkach.

Frédéric de Courtois pracuje w branży ubezpieczeniowej od ponad 30 lat, od 2021 roku jest zastępcą CEO AXA i członkiem Komitetu Zarządzającego grupą. Na stanowisku przewodniczącego Insurance Europe zastąpił Andreasa Brandstettera, prezesa i dyrektora generalnego UNIQA Insurance Group.

(AM, źródło: Insurance Europe)