Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych rozszerzył swój zakres

0
382

Rzecznik Praw Pacjenta przypomniał, że od 1 stycznia 2023 roku można składać do niego wnioski o przyznanie świadczenia kompensacyjnego z powodu poważnego działania niepożądanego, do którego doszło w związku ze szczepieniem obowiązkowym, wykonanym począwszy od tej daty.

Dotąd Fundusz Kompensacyjny obejmował wyłącznie szczepienia przeciw Covid-19. Obecnie objął również szczepienia obowiązkowe przewidziane w Programie Szczepień Ochronnych. Dotyczy także szczepień przeciwepidemicznych (przeciw odrze, zakażeniom meningokokowym, błonicy, krztuścowi, polio oraz WZW typu A), które są wykonywane u osób szczególnie zagrożonych zakażeniem lub zachorowaniem.

Świadczenie kompensacyjne wynosi do 100 tys. zł. Przysługuje osobie, u której wystąpiło działanie niepożądane wymienione w charakterystyce produktu leczniczego, jeżeli z tego powodu pacjent musiał być hospitalizowany przez co najmniej 14 dni. W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, by otrzymać świadczenie  wystarczy obserwacja pacjenta na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć.

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Został utworzony w lutym 2022 r. by udzielać wsparcia finansowego osobom, które po szczepieniu doznały poważnego działania niepożądanego. Obecnie Rzecznik pracuje nad sprawozdaniem, w którym podsumowuje ubiegłoroczne działanie Funduszu. W jego ramach przyznano wówczas świadczenia w łącznej wysokości 3,7 mln. W parlamencie toczą się z kolei prace legislacyjne nad utworzeniem przy RPP dwóch kolejnych funduszy. Będą one udzielały wsparcia pacjentom poszkodowanym w wyniku zdarzeń medycznych w szpitalach oraz w związku z udziałem w badaniach klinicznych.

(AM, źródło: RPP)