Gdy brakuje entuzjazmu

0
746

Reluctance to słowo, które z niczym się nie kojarzy, ale w ubezpieczeniach jest używane bardzo często. Oznacza pewną dość powszechną postawę wobec ryzyka – coś pomiędzy oporem, ociąganiem się a niechęcią.

Tak to już bywa, że myśl o zagrożeniach odsuwamy od siebie jak najdalej.

Reluctance często występuje w opisach postaw i zachowań ubezpieczycieli wobec ryzyka, co do którego nie są zbyt entuzjastycznie nastawieni:

We observe some reluctance among carriers regarding insurance solutions for this industry.

(Obserwujemy pewną niechęć wśród ubezpieczycieli w kwestii rozwiązań ubezpieczeniowych dla tej branży).

Możemy też opisać czyjś niechętny stosunek do czegoś, używając przymiotnika:

The insurer is reluctant to present an offer due to the high loss ratio last year. 

(Ubezpieczyciel jest niechętny / waha się w kwestii przedstawienia oferty ze względu na duży wskaźnik szkodowości w zeszłym roku).

Możliwe jest także użycie tego pojęcia jako przysłówka:

Negotiations were tough, but in the end they agreed, although reluctantly. 

Przeciwieństwem reluctance jest enthusiasm:

After years of reluctance, insurers have started showing enthusiasm for insuring the wood-production industry.

(Po latach niechęci ubezpieczyciele wreszcie zaczęli wykazywać entuzjazm dla ubezpieczania branży drzewnej… – a co, puśćmy wodze fantazji).

Małgorzata Kulik
trenerka umiejętności językowych dla branży ubezpieczeń i reasekuracji

office@premium-english.pl

www.premium-english.pl