Gefion: Decyzja Finanstilsynet bez wpływu na naszą bieżącą działalność

0
747

W opublikowanym na stronie internetowej komunikacie Gefion Insurance A/S (Gefion) poinformował, że decyzja duńskiego organu nadzoru finansowego (Finanstilsynet) zakazująca zakładowi rozszerzania rzeczowego i terytorialnego zakresu działalności nie będzie miała żadnego wpływu na jego bieżącą działalność. Firma może bowiem nadal oferować ubezpieczenia komunikacyjne oraz polisy z innych linii biznesowych we wszystkich krajach, w których jest obecna. Gefion spodziewa się też, że spełni wymagania postawione mu przez Finanstilsynet w zakresie aktywów płynnościowych.

Decyzja duńskiego nadzoru z 14 stycznia była spowodowana wysokością współczynnika wypłacalności zakładu (SCR), który plasował się na poziomie poniżej 100%, a także wcześniejszym poleceniem z 11 grudnia 2019 r., w którym Finanstilsynet nakazał firmie podjęcie niezbędnych środków w celu posiadania płynnych aktywów o wartości co najmniej 5 mln euro.

Według ubezpieczyciela spadek SCR był między innymi efektem nałożenia przez nadzór tymczasowego narzutu kapitałowego wynoszącego około 39,2 mln koron duńskich (równowartość 5,2 mln euro), który ma obowiązywać do momentu pełnego rozwiązania problemów związanych z zarządzaniem. Narzut nie wpłynął na minimalny wymóg kapitałowy towarzystwa (MCR). Innym czynnikiem był spadek wolumenu składek, znacznie większy, niż spodziewał się zakład.

Gefion przekazał, że podjął prace nad kilkoma rozwiązaniami, które w krótkim okresie poprawią jego sytuację płynnościową. Zapewnił, że w efekcie jego działań udało mu się spełnić polecenie z 11 grudnia. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ubezpieczyciel oczekuje, że będzie mógł zapewnić zgodność z nakazem płynności w nakazanym terminie, to jest do końca lutego. Zakład prowadzi też rozmowy z potencjalnymi dostawcami kapitału (akcjonariusze i inwestorzy zewnętrzni) w celu zabezpieczenia wystarczających funduszy własnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności i przywrócenia jego poziomu powyżej progu 100%. Rozmowy mają zakończyć się na początku obecnego roku.

Gefion oczekuje, że jego sytuacja ulegnie normalizacji. Spółka przewiduje też znaczną poprawę wynikającą z rozwiązania portfeli przynoszących straty, a także nowych inicjatyw w zakresie ubezpieczeń i likwidacji szkód. Te czynniki mają zrekompensować spadek wolumenów składek.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Gefion, gu.com.pl)