GenAI zmienia obraz zagrożenia

0
652

Lloyd’s opublikował przełomowy raport zatytułowany „Generatywna AI: Przemiana obrazu cyber” rzucający światło na wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na całokształt zagrożeń cyber.

Raport wyróżnia zagrożenia cyber wśród najbardziej skomplikowanych i groźnych ryzyk, na jakie obecnie narażone są przedsiębiorstwa i bezpieczeństwo narodowe – streszcza portal Insurtech Insights. Zmieniająca się dynamika tego obrazu niesie ze sobą liczne wyzwania.

Wejście do gry sztucznej inteligencji, zwłaszcza niekontrolowanych zaawansowanych modeli GenAI, obiecuje zdefiniowanie na nowo domeny cyber przez zwiększenie zdolności zarówno ofensywnych, jak i defensywnych. W tej sytuacji ubezpieczenia cyber przyjmują zasadniczą rolę we wspomaganiu firm i ogółu społeczeństwa w zrozumieniu i łagodzeniu tych ewoluujących zagrożeń. Proaktywne działania podejmowane przez firmy i sektor ubezpieczeniowy są kluczowe dla poruszania się wśród potencjalnych odmian zagrożeń.

Mimo zaawansowania technologii GenAI i wykorzystywania dużych modeli językowych (Large Language Models) w cyberprzestępczości, ich faktyczny wpływ na obszar cyberryzyk na razie pozostaje minimalny. Wynika to z przestrzegania protokołów bezpieczeństwa, skutecznego stosowania ładu korporacyjnego w odniesieniu do AI i barier związanych z kosztami i sprzętem.

Niemniej jednak coraz większa dostępność GenAI stwarza rosnące zagrożenie, potencjalnie umożliwiając użytkowanie tych narzędzi w sposób niegodziwy, skutkujący szkodą dla jednostek, aktywów oraz własności zarówno materialnej, jak i niematerialnej.

Przewiduje się, że pod wpływem GenAI na obszar cyber w ciągu następnych 12–24 miesięcy dojdzie do eskalacji częstości, dotkliwości i zróżnicowania cyberataków na mniejszą skalę. Później oczekiwane jest wywłaszczenie tego trendu w wyniku przeciwdziałania środków bezpieczeństwa i technologii obronnych.

– Musimy reagować na te szybko zmieniające się technologie, uczyć się od nich i starać się uzyskać z nich jak najwięcej korzyści. GenAI nie jest pierwszą i nie ostatnią najnowocześniejszą technologią mającą wpływ na całokształt cyberzagrożeń, więc istotne jest, aby biznes ulepszał swoje technologie obronne, jak również szukał możliwości transferu ryzyka – powiedziała dr Kirsten Mitchell-Wallace, dyrektorka ds. zarządzania ryzykiem portfela w Lloyd’s.

AC