Generali Agro ubezpieczy rolników od suszy

0
716

Od 4 marca klienci Generali Agro, którzy ubezpieczyli swoje zboża ozime od innych ryzyk w sezonie jesiennym 2023 roku, mogą ubezpieczyć je od suszy. Ten rodzaj ochrony jest objęty dopłatą z budżetu państwa w wysokości do 65% składki.

– Jako wyspecjalizowany w branży rolnej ubezpieczyciel również w tym roku dostarczymy naszym klientom profesjonalną ochronę przed ryzykiem suszy – mówi Krzysztof Mrówka, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych Generali Agro. – Ubiegłoroczna susza bardzo negatywnie wpłynęła na plonowanie większości gatunków roślin, a brak wody oraz niskie ceny płodów rolnych przyczyniły się dodatkowo do większych strat finansowych w wielu gospodarstwach. W regionach, gdzie częstotliwość występowania suszy jest największa, zalecamy, aby rolnicy – w miarę możliwości – dobierali takie gatunki roślin uprawnych, które tolerują okresowe niedobory wody. Stosowanie tej zasady choć na części pól pomoże ograniczyć straty w plonie głównym – wyjaśnia.

Aby uprawy mogły być objęte ochroną od ryzyka suszy, muszą być spełnione dodatkowe dwa warunki: na każdym ubezpieczonym polu przynajmniej jedna działka musi być określona z Geoportalem, a na polisie przynajmniej jedno pole musi mieć nie mniej niż 5 ha.

W ubezpieczeniu upraw od ryzyka suszy występuje franszyza redukcyjna w wysokości 25% sumy ubezpieczenia. Wynika ona wprost z przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

– W praktyce oznacza to zmniejszenie każdego odszkodowania o równowartość 25% sumy ubezpieczenia na danym polu – tłumaczy Krzysztof Mrówka.

Ubezpieczenie od ryzyka suszy będzie dostępne w ofercie Generali Agro od 4 do 20 marca lub do wyczerpania limitów.

(AM, źródło: Generali Agro)