Generali CEE przejmuje 4LifeDirect

0
885

Generali CEE Holding osiągnęło porozumienie w sprawie zakupu 100% udziałów w 4LifeDirect, firmie zajmującej się dystrybucją ubezpieczeń na życie w Polsce. Przejęcie to stanowi kolejny etap współpracy zapoczątkowanej w 2020 r., w ramach której podmiot został dystrybutorem ubezpieczeń na życie Generali w Polsce.

W ocenie Generali CEE przejęcie autorskiego systemu informatycznego 4LifeDirect i jego wiedzy w zakresie analizy danych jest istotnym krokiem przyspieszającym rozwój jego innowacyjności w zakresie technologii cyfrowych. Transakcja jest w pełni zgodna ze strategią Generali „Lifetime Partner 24: Driving Growth”, wzmacniając profil działalności i rentowność ubezpieczeń na życie w  Europie Środkowej i Wschodniej oraz pozycję grupy w Polsce.

– Transakcja ta podkreśla zaangażowanie grupy w Polsce i jest w pełni zgodna z planem Generali „Lifetime Partner 24: Driving Growth”, w ramach którego poprawiamy profil naszego biznesu życiowego i ogólną rentowność w Europie Środkowo-Wschodniej – stwierdza Jaime Anchústegui, Generali International CEO.

– 4LifeDirect jest wyróżniającą się na polskim rynku platformą sprzedaży bezpośredniej, która dzięki odpowiednio zorganizowanemu call center daje unikatowe możliwości sprzedaży ubezpieczeń na życie w tym kanale – mówi Manlio Lostuzzi, Generali International CEE Regional Officer and CEO of Generali CEE Holding B.V. – Od pandemii obserwujemy wzrost zainteresowania klientów ubezpieczeniami na życie, a kanał direct staje się jej ważnym elementem nie tylko w bezpośredniej relacji z klientami, ale także wykorzystywany jest przez pośredników. Dlatego zdecydowaliśmy się na przejęcie 4LifeDirect, co pomoże nam również w prowadzeniu działalności w Europie Środkowej i Wschodniej.

– Ważnym powodem, który wpłynął na naszą decyzję o przejęciu 4LifeDirect, jest doświadczony, stabilny i kompetentny zespół. Cieszymy się, że staje się on częścią naszej grupy. Autorski system informatyczny, dopracowywany w czasie, łączy procesy sprzedażowe, posprzedażowe i likwidacji szkód oraz jest zintegrowany z platformą CRM. Dzięki wymianie doświadczeń będziemy mogli jeszcze lepiej dostosować naszą ofertę do potrzeb klientów, oferując im ubezpieczenia na życie tam, gdzie tego oczekują – dodaje Roger Hodgkiss, prezes zarządu Generali w Polsce.

Specjalizująca się w bezpośredniej sprzedaży ubezpieczeń na życie spółka 4LifeDirect działa w Polsce od 2009 roku. W 2020 r., w związku z Brexitem, portfel 80 tys. polis na życie został przeniesiony z Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited do Generali Życie. 4LifeDirect kontynuował obsługę przejętych klientów, stając się w lipcu 2020 r. agentem ubezpieczeniowym Generali Życie. Jako część międzynarodowej grupy 4Life, firma działa w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

– Połączenie sił z Generali Polska to dla nas ekscytujący rozdział. Nasz doświadczony zespół jest ważnym elementem tego przejęcia – wyjaśnia Katarzyna Jedynak, CEO 4LifeDirect. – Cieszymy się, że dołączamy do międzynarodowej i rozpoznawalnej marki, której wartości są spójne z naszymi wartościami. Bardzo ważni są dla nas również ludzie – zespół Generali Polska, z którym już mieliśmy okazję się zżyć i zaprzyjaźnić przez ostatnie lata. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Generali Polska, która z pewnością zaowocuje wzbogaceniem naszej oferty dla klientów i dopasowaniem rozwiązań w zakresie ubezpieczeń na życie do ich zmieniających się potrzeb.

W oczekiwaniu na decyzje regulatorów

Transakcja nie wymaga żadnej aktywności od dotychczasowych klientów. Wszystkie umowy ubezpieczenia zawarte za pośrednictwem 4LifeDirect pozostają bez zmian. Przejęcie 4LifeDirect podlega zwyczajowym warunkom, w tym wymaga odpowiednich zgód organów regulacyjnych oraz ochrony konkurencji.

Generali CEE Holding to spółka matka spółek zależnych Generali w Europie Środkowej i Wschodniej.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl