Generali dąży do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych

0
440

Philippe Donnet, CEO Grupy Generali, jest jednym z sygnatariuszy listu wzywającego przywódców Unii Europejskiej do podniesienia celu redukcji poziomu emisji gazów cieplarnianych z 40% do 55%. Zobowiązanie Generali jest zgodne z działaniami już podjętymi, takimi jak udział w Net-Zero Asset Owner Alliance i EU Green Recovery Alliance.

Generali podpisało wniosek europejskich liderów z obszaru biznesu oraz inwestorów wzywający głowy państw i rządów UE do redukcji krajowych emisji gazów cieplarnianych do 2030, o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 r., zwiększając wcześniej planowany cel wynoszący 40%.

List przygotowany został przez Corporate Leaders Group. Sygnatariusze apelują o określenie ram dla działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatu i umożliwieniu zielonych inwestycji niezbędnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Udział Generali w inicjatywie jest zgodny z jej zobowiązaniem do uwzględniania zrównoważonego rozwoju we wszystkich segmentach biznesowych. Grupa zawsze była jednym z inicjatorów dążeń do realizacji celów na 2030 rok poprzez przyjęcie strategii opartej na następującym zestawie priorytetów:

  • Finansowanie przejścia w kierunku zrównoważonego i niskoemisyjnego społeczeństwa, z nowymi zielonymi i zrównoważonymi inwestycjami o łącznej wartości 2,7 miliarda euro w 2019 r.
  • Zmniejszenie poziomu emisji substancji węglopochodnych w portfelu inwestycyjnym grupy oraz wspieranie klientów w zielonej transformacji, wraz z ponad 1,3 mld euro składek zebranych z produktów środowiskowych. Ponadto w 2019 roku Generali jako pierwsza firma ubezpieczeniowa w Europie wydała podporządkowane obligacje na inwestycje w zakresie ochrony środowiska (750 mln euro).
  • Dialog i zaangażowanie zainteresowanych stron, takich jak decydenci, firmy i organizacje pozarządowe we „właściwą przemianę”, która łączy strategie dekarbonizacji ze środkami ochrony społecznej.

Generali aktywnie uczestniczy również w różnych grupach roboczych promujących ekologiczne finansowanie, takich jak Net-Zero Asset Owner Alliance. Jest to grupa 29 funduszy emerytalnych i firm ubezpieczeniowych, których portfel inwestycyjny wynosi około 5 bilionów dolarów. Powołana przez ONZ, ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto w swoich portfelach do zera, aby uniknąć wzrostu globalnych temperatur o więcej niż 1,5° C, zgodnie z porozumieniem paryskim.

Zobowiązanie Generali dotyczy również dostosowania procesu odbudowy gospodarczej do przejścia na zrównoważony rozwój: dlatego grupa dołączyła do European Green Recovery Alliance i zdecydowała się przeznaczyć niemal miliard euro na rzecz zrównoważonej gospodarki.

(AM, źródło: Generali)