Generali deklaruje gotowość do współpracy z UOKiK

0
539

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował mechanizm pobierania przez Generali Życie opłat alokacyjnych w umowach ubezpieczenia na życie z UFK i nałożył na towarzystwo blisko 11,2 mln zł kary. Ubezpieczyciel obecnie analizuje decyzję UOKiK, deklarując jednocześnie gotowość do współpracy oraz przedstawienia wszelkich wyjaśnień.

W informacji przekazanej PAP Generali Życie zapewniło, że na każdym etapie działania jego nadrzędnym celem jest dobro klientów i zapewnienie im jak najlepszej ochrony ubezpieczeniowej.

Sankcja nałożona przez Urząd dotyczyła oferowanego w latach 2016–2018 przez Generali Życie ubezpieczenia na życie z UFK „Pro Familia”. W umowie znalazły się zakwestionowane przez UOKiK klauzule określające opłaty alokacyjne, na mocy których w pierwszych dwóch latach obowiązywania polisy zakład pobierał – w zależności od wieku ubezpieczonego – od 50 do 80% składki regularnej. W ocenie Urzędu te obciążenia mają podobną funkcję jak kwestionowane kilka lat temu opłaty likwidacyjne.

(AM, źródło: PAP, Bankier.pl, gu.com.pl)