Generali DFE najlepsze w rankingu Analizy.pl

0
616

Generali PTE zajęło 1. miejsce w rankingu IKE/IKZE z DFE, przygotowanym przez portal Analizy.pl. To efekt ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych osiąganych przez zarządzających funduszem w ciągu ostatnich 5 lat.

– Kolejne czołowe miejsce w rankingu Analiz.pl to potwierdzenie naszej dbałości o inwestycje naszych klientów. Nie byłoby to oczywiście możliwe bez profesjonalizmu, trafności decyzji i konsekwencji w działaniu pracowników działu inwestycji naszego PTE. Jednak to wyróżnienie to efekt pracy całego zespołu, w tym także obsługi klienta. Jestem dumny, że nasza praca przynosi tak doskonałe rezultaty. Ten sukces motywuje nas do dalszego doskonalenia i tworzenia optymalnych rozwiązań, które przynoszą wartość dla naszych klientów – powiedział Piotr Pindel, prezes zarządu Generali PTE.

W ciągu ostatnich 5 lat Generali DFE aż trzykrotnie osiągnęło najwyższą roczną stopę zwrotu.

– Wpływ na to miała przede wszystkim trafna selekcja spółek w części akcyjnej funduszu oraz koncentracja portfela w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Co ważne również w tym roku, na 31 października stopa zwrotu Generali DFE jest najwyższa wśród zestawionych przez Analizy.pl funduszy – wyjaśnia Konrad Cich, członek zarządu Generali PTE.

Generali DFE zajęło pierwsze miejsce w kategorii wyniki. W uzasadnieniu punktacji redakcja Analizy.pl podkreśliła, że jest to fundusz, który od 2019 roku co roku bije średnią DFE i zajmuje regularnie pierwsze lub drugie miejsce w zestawieniu. Generali DFE otrzymało od redakcji najwyższą ocenę 5a w rankingu 5-letnim, który opiera się na wskaźniku Information Ratio.

Drugim kryterium, które zostało wzięte pod uwagę w zestawieniu, były koszty, w tym opłaty za zarządzanie (uwzględnione już w wynikach inwestycyjnych) oraz opłaty za nabycie jednostek, czyli pobierane przy każdej wpłacie. W tej kategorii Generali PTE awansowało na drugą pozycję dzięki uatrakcyjnieniu na początku roku oferty, przede wszystkim poprzez obniżenie opłaty od składki w pierwszym roku trwania umowy oraz zlikwidowanie tej opłaty w kolejnym latach, a także obniżenie opłaty za zarządzanie.

Dzięki takim rezultatom Generali PTE zajęło pierwsze miejsce w całym rankingu, zdobywając łącznie 63 punkty i wyprzedzając podmiot zajmujący drugą lokatę o 15 punktów.

(AM, źródło: Generali)