Generali: Docenienie zaangażowania w zrównoważony rozwój

0
1749

enerali zostało potwierdzone w indeksie Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) drugi rok z rzędu. Ponadto po raz pierwszy firma została dodana do Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe).

Grupa oświadczyła, że te dwa akcenty świadczą o jej zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, który odgrywa fundamentalną rolę w strategii Generali 2021. Jedną z przykładowych inicjatyw Generali w tym sektorze jest zobowiązanie do przeznaczenia do 2021 r. 4,5 mld euro na ekologiczne i zrównoważone inwestycje oraz na zwiększenie liczby produktów mających wpływ na społeczeństwo i środowisko.

(AM, źródło: Generali)