Generali docenione za włączenie zrównoważonego rozwoju

0
352

Grupa Generali została ponownie uwzględniona na liście Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) i Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe). Ubezpieczyciel zaznaczył, że ponowne uwzględnienie w indeksach było wyrazem uznania „doskonałości w podejściu przyjętym przez Grupę w celu zintegrowania zrównoważonego rozwoju z podstawową działalnością”.

Generali przypomniało, że jest pierwszym ubezpieczycielem w Europie, który wyemitował zielone obligacje, i jednym z pierwszych, który zdefiniował strategię klimatyczną wspierającą „sprawiedliwą” transformację, łącząc działania związane ze zmianą klimatu z ochroną pracowników w sektorach najbardziej dotkniętych dekarbonizacją.

Grupa zwróciła też uwagę, że od dawna przyjmuje kryteria odpowiedzialnego inwestowania, wybierając inwestycje w przedsiębiorstwa również na podstawie kryteriów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Jednocześnie oferowane przez Generali produkty społeczne i środowiskowe zachęcają klientów do zachowań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju i do zrównoważonych modeli biznesowych.

Generali zaznacza, że jego podejście wykracza poza codzienną działalność – grupa realizuje projekt The Human Safety Net, koncentrujący się na uwalnianiu potencjału ludzi żyjących w trudnych warunkach.

– Zrównoważony rozwój jest podstawowym elementem planu Generali 2021, którego celem jest promowanie tworzenia długoterminowej wartości i innowacji – oświadczył prezes Grupy Generali, Philippe Donnet. – Ponowne uwzględnienie na liście Dow Jones Sustainability Index jest kolejnym potwierdzeniem naszego zaangażowania na rzecz naszych interesariuszy i społeczności, w których działamy, jako partner na całe życie – Lifetime Partner. To osiągnięcie jest dodatkową zachętą do tworzenia zdrowej, prężnej i zrównoważonej firmy – dodał.

Wprowadzony w 1999 roku jako globalny punkt odniesienia poświęcony zrównoważonemu rozwojowi indeks przedsiębiorstw DJSI klasyfikuje wiodące firmy w oparciu o macierz rachunków społecznych (SAM = Social Accounting Matrix) w odniesieniu do kryteriów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) oraz metodologię S&P Dow Jones Indices.

(AM, źródło: Generali)