Generali: Manlio Lostuzzi dyrektorem regionalnym dla Europy Środkowo-Wschodniej

0
1042

Generali powołało Manlio Lostuzziego na stanowisko dyrektora regionalnego Europy Środkowo-Wschodniej, ze skutkiem od 1 września 2022 r. Nominacja jest następstwem zmian organizacyjnych ogłoszonych 22 czerwca 2022 roku, które mają na celu wsparcie realizacji priorytetów strategii „Lifetime Partner 24: Driving Growth”.

Nowa struktura organizacyjna obejmuje rozszerzenie zasięgu geograficznego International Business Unit o region Europy Środkowo-Wschodniej. Jednostka ta, którą kieruje CEO International Jaime Anchústegui, będzie podzielona na trzy regiony:

  • Międzynarodowy – Azja, na czele którego stoi Robert Leonardi;
  • Międzynarodowy – Europa Środkowo-Wschodnia, którego dyrektorem zostanie Manlio Lostuzzi;
  • Międzynarodowy – Morze Śródziemne & Ameryka Łacińska, kierowany przez Santiago Villę.

Manlio Lostuzzi do Generali dołączył w 1986 roku, pełnił różne funkcje kierownicze w Grupie. Ukończył studia w zakresie statystyki, nauk aktuarialnych i ekonomicznych na Università degli Studi di Trieste. Od 2019 r. jest dyrektorem generalnym Generali Corporate & Commercial, a  od 2022 r. także szefem GBL Insurance Technical Coordination.

International Business Unit obejmuje teraz region Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększając koordynację i synergię operacyjną w całej naszej działalności, a jednocześnie w pełni wspierając priorytety planu strategicznego „Lifetime Partner 24: Driving Growth”. Manlio wnosi sprawdzone międzynarodowe doświadczenie i wiedzę, które będą niezbędne, aby stawić czoła obecnej sytuacji ekonomicznej i społecznej, jednocześnie realizując nasze cele strategiczne – powiedział Jaime Anchústegui.

Manlio Lostuzzi tymczasowo do odwołania będzie też pełnił funkcję CEO Generali Global Corporate & Commercial.

(KS, źródło: Generali)