Generali otworzyło przedstawicielstwo w Brukseli

0
311

W Brukseli powstało przedstawicielstwo Generali, którego zadaniem będzie monitorowanie działalności instytucji Unii Europejskiej w zakresie spraw publicznych UE. Grupa będzie starała się jak najlepiej reprezentować swoje priorytety biznesowe, jednocześnie odgrywając coraz aktywniejszą rolę, aby wnieść swój wkład w zrównoważoną odbudowę i Europejski Zielony Ład.

– Wzmocnienie obecności w Brukseli umożliwi Generali jeszcze aktywniejsze angażowanie się w kluczowe kwestie strategiczne UE – stwierdził prezes Generali Group, Philippe Donnet.

Przypomniał, że tam właśnie zapadają decyzje rozstrzygające o przyszłości sektora ubezpieczeniowego – od Solvency II do przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju i standardów dla zielonych obligacji. – Chcemy wnieść swój wkład do definicji tych standardów, które będą obowiązywać w jednej z najważniejszych gospodarek świata i miejsca, w którym żyje ponad 500 milionów obywateli – dodał.

Według Generali sektor ubezpieczeniowy może pomóc w zarządzaniu ryzykiem związanym z nieprzewidzianymi kryzysami, takimi jak Covid-19, poprzez dostarczenie funduszy dla osób fizycznych i przedsiębiorstw oraz wspieranie naprawy gospodarczej poprzez przeznaczanie kapitału na inwestycje w infrastrukturę i zrównoważone projekty. Dlatego Philippe Donnet zaproponował utworzenie międzynarodowego funduszu pandemicznego (Pandemic Risk Pool), zrzeszającego instytucje europejskie, państwa członkowskie oraz wiodące firmy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, aby w ramach partnerstw publiczno-prywatnych zapewniały środki chroniące przed przyszłymi zagrożeniami.

Biuro w Brukseli ma swoją siedzibę w siedzibie Insurance Europe, budynku należącym do Generali, i będzie raportować do Group International Affairs pod kierownictwem Fabio Marchettiego.

(AM, źródło: Generali)