Generali: Polisa NNW dla dzieci zadziała także podczas nauki z domu

0
802

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym Generali przypomniało, że oferowane przez niego ubezpieczenie „Generali, z myślą o następstwach nieszczęśliwych wypadków – pakiet dla dziecka” zadziała niezależnie od tego, czy uczniowie wrócą do zajęć stacjonarnych, czy będą odbywać lekcje online. Ochrona obejmie również urazy doznane w czasie uprawiania sportu wyczynowego, a także zachorowanie na Covid-19.

– Obserwujemy wzrost zainteresowania ubezpieczeniami w formie indywidualnej. Coraz więcej osób decyduje się również na wyższe sumy ubezpieczenia, 30 tysięcy a nawet 50 tysięcy złotych. Wynika to w dużym stopniu ze wzrostu świadomości ubezpieczeniowej rodziców. Niewątpliwym atutem samodzielnego ubezpieczenia jest elastyczność zakresu polisy, który można dostosować do indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych. Warto pamiętać, że ubezpieczenie NNW Pakiet dla dziecka działa przez 24 godziny na dobę, nie tylko w godzinach zajęć lekcyjnych – zauważa Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Generali. 

Zakład podkreśla, że obecna pandemia nie powoduje ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu dla dzieci w Generali oraz Proama. Zależnie od wybranego wariantu, zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt dziecka w szpitalu wskutek choroby, w tym także w przypadku zachorowania na Covid-19. Rodzic otrzyma dodatkowe świadczenie za pobyt dziecka na OIOM oraz zwrot kosztów wycieczki szkolnej, w której dziecko nie mogło uczestniczyć z powodu choroby.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć za pośrednictwem agenta, infolinii Generali oraz bezpośrednio na stronie generali.pl. lub proama.pl. Dodatkowo NNW dla dzieci Generali można nabyć za pośrednictwem strony Bezpieczny.pl, na której oferowane są różnorodne warianty ubezpieczenia.

(AM, źródło: Generali)